6.19 Samenvatting

Verkorte samenvatting van zaken met alinea vermelding.

Groot verwijst naar het onderliggende document als gedetailleerde en gemotiveerde onderlegger en geeft hierbij in een samenvatting een overzicht van beschreven zaken.

Betreft een ontstaan geschil tussen partij Groot (Lico Teelt BV.) met een contractteler (Bleeker)die toerekenbaar te kort schiet in de teelt, schade ca 300.000 Euro, Groot laat 123.000 onbetaald als verrekening met schade en begint rechtszaak. Door schade ontstaan financiële problemen, faillissement volgt, Curator chanteert Groot met vermeend paulianeus handelen, strijkt 50.000 euro op wat uiteindelijk in eigen zak (van de curator) verdwijnt, komt gemaakte afspraken niet na maar maakt gemene zaak met advocaat van Bleeker.

Om Bleeker een (executie) titel te bezorgen wordt een opzetje bedacht / complot gesmeed, rechter commissaris doet mee, solidariteit van collega’s van R.C.  Opzetje betreft het manipuleren van een proces verbaal van een verificatievergadering door zaken weg te laten, d.d. 14-05-04. Groot geeft gang van zaken aan, en voegt het nummer van de onderliggende alinea toe. Bedoeld om duidelijk te maken wat er alles toe leidde dat sprake was van opzet en kwade trouw.

Partijen benoemd als Groot en Duijsens (staat ook voor Bleeker) Sweens voor curator Sweens, v.d. Berg als R.C. proces verbaal verkort als p.v. en verificatievergadering als v. verg.

In
Alinea 3 stelt Groot dat hij de vordering ter vergadering weldegelijk had bestreden,
Alinea 4 dat Groot is benadeeld en Bleeker (opzettelijk) is bevoordeeld,
Alinea 4+ (vervolg). alles wijst op een opzetje,
Alinea 5  zaken scharnieren rond p.v.
Alinea 5+  en of Groot de vordering wel of niet heeft erkent
Alinea 5+ Groot zou de gehele vergadering niets hebben gezegd (onjuist en onmogelijk).
9. Brief van Duijsens aan Sweens,
10 vechthouding van Sweens tegen Groot
+10, Sweens ontvangt 50.000 euro chantage geld
11, in ruil daarvoor snel opheffen van faillissementen, Sweens blijkt onbetrouwbaar, duurt bijna 10 jaar.
13  Groot had geen reden p.v. op te vragen,
14, was er ook pas veel later mee bekend,
14  Rechtszaak was aan curator vervallen, geen aanbod voor overname door Groot. Geen aandacht aan gegeven.
16. Brief van Duijsens aan Sweens van 23-03-2004  kennelijk beslissend voor vervolg, was Groot pas veel later mee bekend,
17, later ook proces van Sweens tegen Groot,
18, kennelijk goede klik Sweens / Duijsens
19, niet alles bewijsbaar, wel aannemelijk,
20, gebeurde in ons kent ons sfeer,
21 Plan / opzetje gereconstrueerd. R.C. moest Sweens ter wille zijn
22, tegenprestatie voor Sweens bij opzetje onbekend,
24. Aansprakelijkheidstelling van Groot door Duijsens, zou niet gebeuren als het opzetje nog niet was bedacht
25. V.verg, onnodig en onzinnig, kennelijk toch nuttig voor iemand (Duijsens)
26. Over andere crediteuren niet gesproken
27. Sterke aandrang van Sweens om Groot naar de vergadering te krijgen. Wijst ook op opzetje en plan.
28. Opzetje kan alleen slagen als Groot naar vergadering komt
30. Sweens kiest klakkeloos partij voor Duijsens, neemt vooringenomen standpunt in m.b.t. rechtszaak, neemt geen contact met P. Groot op.
33, Vreemd dat Sweens zich tegen Groot keert,  zaak is aan curator vervallen, Duijsens is dus tegenpartij van Sweens,
34, hebben kennelijk handjeklap gemaakt,
36.  mogelijk motief/ rancune voor zaken uit het verleden, betrokken bij bedrijfsdiefstal.
38.  Manipulatie van proces verbaal mogelijk moeilijker dan was gedacht, steun van collega rechters van belang,
39 (+42,43) rechter Blokland acht eisen van Groot aangaande wanprestatie van Bleeker terecht.
44.  Sweens verzoekt om “beslissende argumenten” (prod.2)
45. wordt nauwelijks tijd voor gegund, kennelijk hoop op geen reactie. Wel reactie van Groot, brief 13-05-2004 (3) kennelijk ongewenste brief, gaat eigen leven leiden.
47.  Geen rekening met argumenten gehouden,
48  Brief werd consequent andere betekenis gegeven, bewijs opzetje / kwade trouw.
49. Verdraaien van waarheid maakt het verdacht.
50.  Gesteld dat er “Heel veel aan de hand is” Negeren brief, bewijst dat er dingen aan de hand is,
56.  gevolgen blijken pas 4 jaar later, Groot was er in geluisd, duidelijk planmatige voorbereiding, Duijsens begon proces 28-07-2006.
59.  In brief 07-05-07 toegegeven dat v.verg. nutteloos was,
60. Duijsens verwachtte een voor hem bruikbaar proces verbaal, bewijs van opzetje.
61. Groot bezoekt v.verg. Moet half uur wachten, Sweens en R.C. v.d. Berg zijn (kennelijk) in vooroverleg over brief van Groot (3).
64. Groot blijkt behalve Sweens en R.C. de enige aanwezige, verwonderd hem zeer.
65. Geen griffier aanwezig,
68. Alleen brief en Bleeker vordering besproken, verder niets,
69. Onvriendelijke grimmige en kribbige sfeer, proberen Groot uitspraken te ontlokken, wordt over doorgezaagd, Groot blijft bij niet erkennen van de vordering (vanzelfsprekend),
70.  Sweens en R.C.  twee eenheid,
74.  Groot begrijpt achteraf niet waarom hij op de vergadering moest zijn. Is inmiddels dus duidelijk.
75  Grenzen overschreden, strafrechtelijke onderzoeken,
76.  Mogelijk bedenkingen door brief (3)
79.  Griffier a.u.b.  tekenen bij kruisje.
80, zonder griffier, vergadering ongeldig,
81.  Blijkt dat crediteuren geen bericht hebben gehad. Ook R.C. van Lico Teelt, mr. Blokland was afwezig, reden duidelijk, geen getuigen en pottenkijkers gewenst.
83-87 fouten en onwaarheden in proces verbaal,
85.  Geen vragen aan Groot tijdens vergadering (onmogelijk) duidelijk partijdig tegen Groot.
88-113  Uitspraken, in Alkmaar directe collega van v.d. Berg. + hoger beroep + cassatie.
92.  Sweens, alles uit de kast om verbetering p.v. te voorkomen, bevestiging van niet neutraal zijn. Belang bij niet verbeteren.
98.  Spitsvondigheden Sweens, briefhoofd!, aanvullend bewijs van vechthouding tegen Groot
114-119   beschouwingen / conclusies. Alles bij elkaar geplust, een duidelijk beeld, manipulatie van p.v. = valsheid in geschrifte, iedereen dekt iedereen,
112.  Groot heeft gesteld dat hij het vermoeden heeft dat Sweens Blokland volledig buiten het manipuleren van het proces verbaal, c.q. weglaten van relevante feiten heeft gehouden, omdat die daar naar Groot zou verwachten, simpelweg niet aan mee zou doen, we onderkennen een onwelriekende zaak.
119-122.  Rol blokland (desalniettemin) discutabel.

Aldus gedocumenteerd door  P. Groot  Dijkweg  199 A
tel  0653 147 492

Recta nos malum