6.01 Onderbouwing

Van P. Groot

P.  Groot was bestuurder van beide BV.s.  Groot wil hierbij beschrijven en onderbouwen waarom hij de mening is toegedaan dat dit proces verbaal niet meer (en minder) was dan een opzetje, om Groot op een door de wet gedekte wijze te pakken te nemen, en gebaseerd op valsheid in geschrifte. Degene die dit lezen kunnen zelf concluderen dat zaken volledig mis zitten.

Korte samenvatting van hoofdstuk 6.

Recta nos malum