5e Overzicht van bijlages / Bij verzoek tot rapportage.

Eerste cijfer geeft aan bij welk hoofdstuk de bijlage hoort,  de letter geeft de volgorde.

 1.    Aanvang en ontstaan van Bleeker als contractteler.

1  Geen bijlagen  (=informatief)

 1.    Kwaliteit van het plantgoed

2  a   Monsteruitslagen  100  %  goed.

2  b   Bijlagen van plantgoedgegevens

 1. (a)  Beoordeling van de teelt / 3(b)  oogstgegevens.   

3 (a)   Belangrijkste hoofdstuk,  exacte gang van zaken met bewijsvoering, ca alles door Bleeker ontkend, verdraaid of er zaken bij verzonnen.

3 a   Verzoek aan Bleeker voor grond en gewas onderzoek, weigering van Bleeker, begin van problemen.  ca. eind juni, discussie was al paar weken gaande.

3  b   Monsteruitslag van monsters / analyses door J.W. Metzelaar laten nemen, nodig om aan te tonen dat zijn veronderstelling juist was dat het fout zat,  F. Bleeker faxt terug men handgeschreven opmerkingen dat hij de uitslag niet geloofd, zelf een monster heeft laten trekken, monster genomen ca. 10 juli, uitslag  21-07-1999.

3  c    Monster door Bleeker genomen, geeft ook groot stikstof te kort aan. Bleeker gelooft eigen monster wel en komt in actie.

3  d    Door F. Bleeker handgeschreven opdracht aan Laarakkers,  uitgevoerd  02-08-1999.

3   e    Verslag Metzelaar.

3   f     Bevinding, analyse van zaken door Teeltadviseur van Agrifirm.

3   g     Verslag van bijeenkomst gesprek  31-12-1999  bij Bader.  Doel;  probleem beschouwen en (trachten) op te lossen.  Bleeker niet constructief. Verslagen worden ook bij nadere onderdelen aangehaald.

3   h    Verslag  vervolg bijeenkomst. Bleeker wil eerder gestolen ca. 10.000 euro teruggeven (is nooit gebeurd) . Gooit verder alle deuren tot oplossing dicht.

3   i     Antwoordakte van  13-09-2001,  geeft standpunten weer van Duijsens / Bleeker, relevante stukken geciteerd en nader beschouwd, te uwer beoordeling op juistheid, aannemelijkheid etc.  zie vragen.  Wordt ook bij andere onderdelen aangehaald.

3 (b)    Oogstgegevens, onderdeel is opgeknipt.

3   j    Overzicht van teeltgegevens  overgenomen van leveringsnota’s.  Door F. Bleeker zelf van gegevens voorzien, zie handgeschreven opmerkingen.

3   k    Handgeschreven opmerkingen verwerkt in een overzicht, met commentaar P. Groot.  B.v.  kiek en woekerziek kwamen in ca. 70 % van de percelen niet voor (in het België perceel in het geheel niet). Konden dus ook geen oorzaak van slechte groei zijn.    

 1.   Beoordeling contracten

4  a   Contract wat  Bader op had laten stellen en hanteerde.

4  b   Contract wat Lico  (al voordat Bader een contract opstelde) hanteerde.

4   c    Contract  van “De Jong  Lelies”.  (zie verder de vragen).

 1.   Overlegrondes bij Bader ( bijl. 3g  en 3h).

5   a   Kladnotities van berekeningen bij onderhandelingen.

5   b   Bewijs dat Groot ver wilde gaan met schikkingsvoorstel.

 1.    Procedures die ontstonden.  (is informatief).
 2.    Problemen, doorstart, en  faillissementen. (is ook informatief).
 3.    Vermeend probleem niet koken van plantgoed.

verwijzing naar rapporten  Ruiter / PPO   12 a  12 b  12  c.

8    a   Vakblad artikel  van PPO medewerker Kok m.b.t. koken.

 1.    Aangaande “oud plantgoed”  ouwe troep, woekerziek, vermenging.

Verwijzing naar 3  i   Antwoordakte Duijsens.

9  a   Opgave formulier waar Bleeker tijdens rechtszitting over loog.

 1.   Kiekprobleem

10  a   Documentatie,  9 pagina’s  10 bijlagen (enige overlap in bijlagen).  Grote leugens en bedrog in rechtszitting van 26 -05-2014  door Bleeker Sr.  Ook van belang bij opvolgend hoofdstuk  11.

 1. 11.  Besparingen bij verwerking van teelt

Belangrijk hoofdstuk  /  onderdeel, geen bijlagen, wel verwijzing naar enkele voorgaande.  Berekeningen van besparingen, zowel bij verwerking als bij de teelt.

 1.   Beoordeling  /  waarde oordeel rapportages Ruiter / PPO en beweringen van Duijsens dienaangaande.

12   a    Rapportage van Ruijter van  20-07-2001

12   b    Rapportage Ruiter   15- 10-2008

12   c    Rapportage  PPO     17-08-2009

12   d    Conclusie van Antwoord   (Duijsens)   30 september  2009

12   e    11  maart  2010  v.d. Klei

12   f     Memorie van Antwoord  21-06-2011

 1.    Beoordeling  houding  Duijsens  en  Bleeker in de zaken en situaties.

Hier geen bijlagen bijgevoegd, meerdere voorgaande bijlagen wel relevant,  wel veel vragen

 1.    Behandeling van zaken in rechtszaken

14    1 (Laatste vraag)   Zijn er aanwijzingen / indicaties dat Groot ergens niet waarheidsgetrouw is geweest ?.

Recta nos malum