5c.07 Problemen , doorstart, en faillissementen.

Ook informatief bedoeld om zaken beter te begrijpen, te overzien en te doorgronden, een nader overzicht van zaken zoals die verliepen. Een aantal zaken hadden voor Groot negatieve effecten in vooral het jaar 1999. 1997 was nog goed, in dat jaar kwam de z.g. CEBECO zaak middels schikking ten einde, en leek het dat Groot zich weer op zijn bedrijfsvoering kon gaan richten.  Wel ontstonden er diverse rechtszaken doordat de betrokkenen (o.a. directeur CNB en Venbroek) diverse lieden er toe aanzetten om problemen niet op te lossen, opbrengsten te stelen enz. uit agressieve en rancuneuse overwegingen(zoals reeds benoemd).

1998 leek eerst ook goed tot redelijk maar we hadden toen de zeer natte herfst die velen zich nog zullen herinneren.  Groot had geen echt z.g. verzopen percelen, maar wel veel extra rooi, vracht, spoelkosten enz. (beliep wel enkele tonnen) en kwam niet voor compensatie in aanmerking. In 1999 bleken evenwel een aantal z.g. tweejarige teelt percelen toch flinke schade te hebben. Daar boven op leek de markt in het voorjaar / zomer normaal, kocht Groot op normale wijze in, maar zakte de markt in, in aug./sept. wat leidde tot verlies aan orders etc. Ook liepen er nog een aantal vervelende en kostbare procedures o.a. een familiezaak.  De procedures (voornoemd) tussen CNB/Cebeco waren in 1997 ten einde gekomen.

In 1999 stapelden zodoende een aantal incidentele calamiteiten zich dus op, maar zaken zouden zonder de strop bij Bleeker, die daar dus bovenop kwam, geen gevolgen voor de financiering hebben gehad. Die zaak liet om twee redenen de emmer overlopen bij de bankier. Allereerst dus de enkele tonnen opbrengst verlies. Vervolgens ook het feit dat er weer een rechtszaak ontstond terwijl en net een zeer ingrijpende ten einde was gekomen, en er nog een paar gaande waren.  Dit maakte dat de bankier, toen de boekhouding in 2000 op schrift stond, problemen aangaande de financiering begon te maken, nu er flink verlies was geleden.  De rechtszaak tegen Bleeker was dus d.d. 2 febr. 2000 aangevangen.

Door intensieve en harde onderhandelingen met de bankier, en met behulp van HOBAHO kon een doorstart worden gerealiseerd, waarmee ook een grote kapitaalvernietiging werd voorkomen. Als ING zijn intenties had doorgezet zouden veel crediteuren tot een bedrag van enkele miljoenen, nooit meer iets hebben ontvangen. Groot is daarna door curator Sweens en in zijn kielzog ook door Duijsens beschuldigd van paulianeus handelen en van onrechtmatige daden beschuldigd en hem is een zogezegd ernstig verwijt gemaakt wat, zoals ook meerdere derden zullen beamen, zeer onterecht was en ook zeer onbehoorlijk. De feitelijk opbrengsten van het jaar 2000 waren zeer goed (daardoor was de doorstart ook mogelijk), maar genereerde ook veel extra kosten die een deel van de goede opbrengsten dus weer teniet deden. Groot had met alle crediteuren afspraken, maar uiteraard niet met Bleeker waar een rechtszaak mee liep, en die een belangrijke / hoofdoorzaak van de ellende was..

Die doorstart kwam redelijk van de grond maar zonder financier, en dus lang niet probleemloos. Met GUO waren afspraken die ze niet nakwamen. Voorgesteld aan hen was 50 % betaling ca. 90.000 euro maar op enig moment drukten die een faillissementsaanvraag door die Groot niet wist te voorkomen, wat er in resulteerde dat GUO zelf tot de verliezers gingen behoren, (alle geld verdween in de zak van de curator) en de curator en advocaten, tot wat we benoemen als relatieve winnaars. Duidelijk moge zijn dat al die zaken plus het leiden van het bedrijf, een zware wissel trok op Groot, en zaken dus bepaald niet gemakkelijk waren.

Voor 50.000 euro zou de curator zaken snel afhandelen, maar snel bleek uiteindelijk 10 jaar te zijn, onrechtmatige privé aansprakelijkheid, gemene zaak maken met Duijsens, en partijdige en onnavolgbare uitspraken in de rechtszaken die Groot dus van Bleeker voor de kiezen kreeg. Wat daar verder dan ook van is, Groot stelt dat vele zaken in diverse documenten nader zijn belicht en beschreven.  Tot zover informatie over gang van zaken etc. Nu weer terug naar de Bleeker zaak.

Recta nos malum