5c.03 Te onderzoeken zaken.

Zaken zullen uitsluitend, of althans in de hoofdzaak, de uitgevoerde teelt betreffen en wat daarvan de feiten zijn, en zaken die worden aangetoond en tot conclusies leiden. Daarbij kent Groot de feiten en de waarheid, en is het zijn doel om die duidelijk gesteld te krijgen en boven water te brengen, in relatie tot de zaken waar Duijsens (uiteraard altijd namens Bleeker) andere beweringen over doet. Zaken zullen evenwel duidelijk verder gaan dan wat de reeds bestaande rapportages vermelden. Tevens zal het veelal zo zijn dat Groot zijn eigen visie al heeft gesteld en dat de beoordelaars dus aan kunnen geven of zij die mening juist achten, of niet en waarom niet.

Dit heeft dan weer relatie tot de zaken zoals die zijn verlopen en zaken die op andere fronten aan de orde zijn gekomen. Hierbij een opsomming van de hoofdzaken waar we over tot vragen en subvragen zullen komen.

De onderstaande zaken zijn genummerd  en kunnen worden bezien als aparte onderdelen, of hoofdstukken. Per onderdeel worden, indien van belang, ter bewijs en onderbouwing  bijlagen bijgevoegd.  Die worden genummerd  in relatie tot de onderdelen of Hoofdstukken. b.v. bij hoofstuk 2  is de eerste bijlage gemerkt als 2 als.  De volgende als  2  b. Ook daar waar dit  aan de orde is, worden vragen geformuleerd met verzoek tot beantwoording  b.v.  2 /  1.  is de eerste vraag in relatie met hoofdstuk / onderdeel  2.  Bij een aantal hoofstukken zijn geen bijlagen gevoegd en / of geen vragen bij gesteld. Die dienen tot informatie en verduidelijking om vragen te voorkomen..

Opsomming van onderdelen c.q. hoofdstukken.

 1.    Aanvang en ontstaan van Bleeker als contractteler.
 2.     Kwaliteit  plantgoed.
 3.    Beoordeling van de teelt / (3b) oogstgegevens
 4.    Beoordeling van de inhoudelijke contractteelt overeenkomst en de zaken die daaromtrent speelden
 5.    Overleg etc. aangaande oplossing van de problemen, en rol van Duijsens.

6    Procedures die daarna ontstonden.

 1.    Problemen, doorstart, en faillissementen.
 2.    Aangegeven probleem  door Bleeker aangaande niet Koken van plantgoed.

9     Aangaande  oud plantgoed, ouwe troep, woekerziek, vermenging enz.  zaken door Duijsens en Bleeker gesteld.

 1.   Kiekprobleem.
 2.    Besparingen bij verwerking van de teelt.
 3.   Beoordeling / waarde oordeel rapportages Ruiter en PPO en reacties en beweringen van Duijsens dienaangaande.
 4.   Beoordeling houding Duijsens en Bleeker in de zaken en situaties.   

14.   Behandeling van zaken in rechtszaken.

Recta nos malum