5c.03.2 Kwaliteit van het plantgoed

Bleeker is in latere instantie gaan beweren dat het plantgoed inferieur was en dat dit  ouwe troep was enz.,  maar dit pas ca. 10 jaar later in lopende rechtszaken. Dit verder zonder enig nader bewijs. Onze mening is dat Bleeker dit beweerd en dus ook zou moeten bewijzen. Bleeker heeft (zeer bevreemdend) evenwel nooit iets behoeven te bewijzen. Wij vullen die lacune dus op. Het is derhalve aan ons om aan te tonen dat dit niet het geval was. Allereerst dateert de term  “ouwe troep”  van meer dan 30 jaar terug. Van lieverlee is het testen, vernieuwen, meristemen, weefselkweek etc. ingesteld en zijn er keuringsvoorschriften gekomen, en dient slecht plantgoed vernietigd te worden en plantgoed wat niet meer 100 % is,  zogezegd afgebouwd.

Alle lelie plantgoed partijen waren derhalve (ook bij Lico) regulier gekeurd en gecertificeerd. Op basis van de testgegevens, meest SE en EE, en in hoofdzaak geteeld van schub heeft G. Ruiter geoordeeld  dat het plantgoed qua virus 1e klas was.  Alleen de partij Voque was iets minder, en zou zogezegd afgebouwd worden, vanwege een paar procent TBV.  Dit was een aangekochte partij. Ook Batist was aangekocht, voor een geschikte prijs vanwege 20 % vermenging met Monte Negro,  maar eerste klas schubplantgoed.

Wat daar dan verder van moge zijn, de partijen zijn ook regulier door de BKP op het land gekeurd. In geen enkele partij is zichtbaar virus of aaltjes aantasting geconstateerd, wat dus correspondeert met het voren gestelde.  Daar kwam dan nog het navolgende bij.  Bleeker  heeft niet uit het plantgoed, maar uit de verkregen oogst (dus na ze te hebben geteeld) monsters laten trekken en op laten planten op de KAVB monstertuin. Zijn bedoeling daarvan was, en is nog onduidelijk, mogelijk om aan te tonen dat er zaken mis zaken maar met het tegengestelde resultaat, we hebben de uitslagen nog paraat, alle bollen hadden gebloeid, ze vertoonden geen dwalingen, bloeiden allemaal, geen virus (wat men in de kas sneller waarneemt) opgeplant Milano  100 stuks alle goed,  King Pete, 99  alle goed en Petit Saigon 95 alle goed.  Verondersteld ongewild bewees Bleeker daarmee kennelijk het tegengestelde van wat hij wilde bewijzen.  (deze drie voegen we bij als bijlagen, er zijn er meer)

Daar komt dan nog bij dat er sprake was van onderdelen van totaalpartijen. Veelal waren de grotere plantmaten of maat. 10-12 bij anderen opgeplant voor z.g.  vroeger levering, en de kleinere maten  voor z.g. tweejarige teelt, maar qua, gezondheidssituatie en groeikracht dus gelijk. Bij geen van de andere partij delen is enig groeiprobleem ontstaan, ook niet bij de z.g. tweejarige teelt. Vooruitlopende op een ander onderdeel melden we ook dat in de andere partij onderdelen, er geen sprake is geweest van zowel woekerziek als ook de z.g. gele kiek.

Hierbij vermelden we nog als navolgend;  Sprake was van elf verschillende partijen, met ook alle de geëigende eigenschappen m.b.t. groeikracht,  vatbaarheid voor ziektes, vroege groeiers of juist late enz.  

Navolgende kopieën zijn bijgevoegd;

2 a   3 monsteruitslagen zoals beschreven.

2 b   bijlagen van plantgoedgegevens,

Zie ook de oogstgegeven   3 a.  en de kladnotities.  

Vragen;  

2 / 1   Als Bleeker het plantgoed benoemd als inferieur en “ouwe troep” moet hij dit dan bewijzen, of moet Groot bewijzen dat dit niet zo is ?

2 / 2   Zoals Groot  de gegeven (onderbouwd) aangeeft,  kunt u uit enig iets opmaken dat daar zaken mee mis zaten, en of het plantgoed voldeed aan de normale criteria van goede kwaliteit?

Recta nos malum