5c.03.1 Aanvang en ontstaan van Bleeker als contractteler.

Bleeker was een volstrekt onbekende voor Groot bij aanvang van de teelt.  Doordat enkele contracttelers stopten ontstond er ruimte voor één of twee nieuwe contracttelers. Daar kwam het navolgende bij:  We lieten onze lelies telen voor een vaste rr.  prijs zoals die vrij algemeen gehanteerd werd, wat bij vaklieden een bekend gegeven is.  De bollen werden dan gerooid teruggeleverd en door ons verwerkt dus zogezegd geplozen (uit elkaar geplukt), gesorteerd en geteld, en op kwaliteit gecontroleerd.  Bij die verwerking werd wel eens een deel uitbesteed aan derden, om klaar te zijn als het druk werd met het uitleveren. Voor vaklieden, collega kwekers zijn dergelijke zaken bekend.

Het was vooral het idee van J.W. Metzelaar  (teeltchef enz.) om dit verwerken te ontlasten door de telende kweker die verwerking (als die dat op zich wilden nemen)  ook te laten doen voor een vastgestelde prijs. Daar hadden we dus nog geen ervaring mee. Bleeker zou de eerste zijn, een soort Pilot. Hoewel  Groot niet erg enthousiast was, heeft Groot dit gefiatteerd.  J. Burger van Bader Bemiddeling wist een (volgens hem) geschikte kandidaat en bracht ons met Bleeker in contact. De besprekingen en het overleg is in hoofdzaak met J.W. Metzelaar en Bleeker gevoerd met J. Burger dus als tussenpersoon. Uiteraard bleef Groot globaal geïnformeerd en gaf die zijn fiattering. Daar zijn kladaantekeningen van bewaard.  We komen daar op terug bij 11. en brengen die bij 11 als bijlagen in.

De teelt zou plaats vinden in Brabant, vlakbij of net over de Belgische grens. Het zou op twee verschillende percelen worden geteeld. Er zijn uiteindelijk 11 partijen geplant. op twee percelen, een van ca. 4 ha, en een van ca 2,6 ha (het België perceel).  De kladnotities geven aan dat er berekeningen zijn gemaakt om tot een gemiddelde verwerkingsprijs per rr. te komen. Met als uitgangspunt om 800 stuks te verwerken is men uiteindelijk tot de afspraak van fl. 35  per r r. gekomen.  De teeltprijs was fl. 50 per rr. De gedachte was dat de verwerking  wel ruim betaald was, maar dat de werkontlasting ook belangrijk was, en het was dus feitelijk een proef.

Dit onderdeel meer als informatie, geen vragen.

Recta nos malum