5c Basismateriaal / document

Basisdocument  /   gegevens  /  informatie  /  bewijsbijlagen  /  vraagstelling  etc.    afgerond  22 – 11 –  2015

Basismateriaal voor  deskundigen panel  om tot een afgewogen oordeel van zaken te komen zoals wordt verzocht.

Verzoek van P. Groot
Dijkweg  199 a
1619  JA   ANDIJK
e mail   pgroot@hetnet.nl
tel. 0653 147 492  of  0612 580 358
Door een veelheid aan omstandigheden en verwikkelingen, doet zich het gegeven voor dat een  aantal zaken, in het belang van P. Groot (en een goede rechtsorde)  beter, duidelijker, en nadrukkelijker vastgesteld dienen te worden. Dit aangaande geschilpunten in een zaak zoals die zal worden weergegeven, die dateert uit 1999  met als tegenpartij  V.O.F.  Bleeker Smit. Nadere toelichting enz. zal in het stuk terug worden gevonden.

De inbreng en communicatie alsmede enkele rapporten die reeds bestaan blijken niet voldoende te zijn.  Derhalve hebben we ons gericht tot beëdigd makelaar en taxateur  dhr. J. Hopman, en is overeengekomen dat zaken in een zodanig breed verband worden bezien, en objectief beoordeeld, door lieden met een onomstreden deskundigheid, vakkennis en integriteit, dat de rapportage  niet lichtvaardig, op enige wijze als ondeskundig enz. kan worden afgedaan en opzij gezet.  

Bestaande rapportages zijn eerder opgemaakt door G. Ruiter Hardegrond weg te Andijk.  Wij zullen hem verzoeken om ook een rol te vervullen,  In overleg met  J. Hopman zal een team worden geformeerd.  De navolgende informatie, met bijlagen en ook vragen zijn opgesteld door P. Groot.

Vooralsnog lijkt de tegenpartij Bleeker de hem geboden gelegenheid om zijn standpunten en zijn kant van het verhaal weer te geven en mee te laten wegen, daar geen invulling aan te willen geven. Dat hij die mogelijkheid niet wil benutten is ongemotiveerd maar wekt de schijn van het niet hebben van voldoende tegen-argumentatie.

Recta nos malum