5b.1 P. Groot

Reacties, commentaar,  en  CONCLUSIES,

aangaande uw verzoek tot rapportage,   aangaande geschillen tussen partij  V.O.F.  Bleeker Smit  en  P. Groot  /  Lico Teelt B.V.

De informatie ter beoordeling is aangedragen door Dhr. P. Groot

Na het lezen en beoordelen van zaken hebben de beoordelende personen  ieder voor zich tot conclusies moeten komen en zijn ze het daarna onderling  eens  geworden.   We kiezen er voor om de zaken per onderdeel zoals door Groot opgesteld  in zijn z.g. basisdocument  eerst van onze bevindingen en commentaar te voor zien en te verklaren hoe we tot onze bemerkingen en conclusies zijn gekomen.  Vooral voor de belangrijke zaken, kunnen die gedetailleerd zijn.    Dit geld dan voor de onderbouwing van  verkorte conclusies per onderdeel die de onderbouwing samenvatten.   Dit geld dan weer voor  de onderlegger voor  een korte samenvatting van de belangrijkste conclusies die zijn getrokken.  

Een aantal beschreven onderdelen blijken meer informatief te zijn. Bij andere onderdelen worden door Groot vragen geformuleerd, waar  Groot een antwoord op verzoekt.  Daar zullen we naar vermogen aan voldoen.  We onderscheiden daarbij een aantal onderdelen die kennelijk voor Groot van extra belang  zijn.  Duidelijk is dat er sprake is van een lange onderlinge interactie,  en zaken die zich daarbij voordeden, die voor verwarring en ruis op de lijn hebben gezorgd. Daar waar wij in redelijkheid gesteld een antwoord kunnen verstrekken hebben we dit gedaan.  

Beantwoording van de door Groot gestelde vragen.

Onderdeel één beschouwen we als informatief.

Recta nos malum