5b.1.08 Problemen aangegeven door Bleeker

Aangegeven probleem door Bleeker aangaande niet koken van plantgoed.

Dit onderdeel achten we bijzonder, en uitzonderlijk.  Groot stelt dienaangaande  een  7  tal vragen.  Ook  uitzonderlijk is dat  kennelijk het contract van Bader hier een rol speelt, ondanks dat Groot dit niet  accepteerde.  Het blijkt zo te zijn dat Bleeker tot de dag van vandaag roept dat, allereerst Groot verplicht was geweest om gekookt plantgoed aan te leveren, omdat dit in het Bader contract stond, en ook dat het niet koken van het plantgoed een (mede) oorzaak was van de halve oogst.  Uiteraard zonder enige nadere toelichting.  Zowel Ruiter  als PPO in hun rapporten zijn er duidelijk en stellig over dat  Bleeker puur onzin uitkraamt in zijn bewering dat ongekookt plantgoed (mede) oorzaak is van de halve oogst.  Ook dhr. Kok, onderzoeker van PPO is hier duidelijk en stellig over, dit op basis van veel wetenschappelijk onderzoek.   We kunnen het niet anders dan bezien, als dat Bleeker redenen tegen beter weten in verzint.

Aangaande de vragen van Groot;   Het is beslist iedere kweker (dus ook Bleeker) bekend dat koken  nooit een positieve invloed heeft op groei, daarop bestaan geen uitzonderingen.  Slechtere groei  na, en door koken komt onder omstandigheden wel voor.   De BKD stelt het niet verplicht, een tussenpersoon kan het niet verplicht stellen, en een contractteler ook niet.   De kweker  bepaald zelf of hij koken nodig acht, in bepaalde gevallen kan dit volstrekt onnodig zijn, en kan men de kosten en het risico beter besparen. De kweker kan dit zelf bepalen maar doet dit voor eigen rekening en risico.

Op kiek heeft koken geen invloed en op woekerziek nauwelijks.

Conclusie:  De bewering dat koken invloed heeft op groei en mede oorzaak van de halve oogst zien we als een puur onjuiste bewering. Die bewering kent geen onderbouwing, en een overtuigende hoeveelheid van bewijzen van het tegengestelde.  Voor ons staat vast dat die bewering tegen beter weten in is gedaan.

Recta nos malum