5b.1.05 Overleg

Overleg etc. aangaande oplossing van de problemen, en rol van Duijsens.

Uit de verslagen, bijlage 3g en 3h. blijkt het verloop van dit overleg.  Groot doet daarnaast uitvoerig verslag van de zaken zoals plaatsgevonden.   Daar waar Bader  juridisch advies ten behoeve van Bleeker is gaan vragen,  komt dit inderdaad partijdig voor. Dit is niet de taak van een bemiddelaar.  

Duidelijk en  ook schriftelijk vastgelegd (bijlage  5 b,  is dat Groot een schikkingsvoorstel heeft gedaan, waarmee de zaak reeds in januari 2000  zou zijn beëindigd.   Dit zou Bleeker   2/3 betaling van het  in rekening gebrachte bedrag hebben opgeleverd.   Dat Bleeker heeft gekozen voor lange procedures en een incassoprobleem,  al of niet onder aandrang  van zijn advocaat, komt ons  voor als een slechte keuze en een gemiste kans.

Conclusie,  Groot heeft een vergaand aanbod tot een schikking gedaan, wat consequent  en zonder tegenbod, categorisch is afgewezen.

Recta nos malum