4.3 Eindconclusie

Eindconclusie;   Daar waar leeg te roven boedels in het geding zijn, worden alle geldende aanbevelingen en rechtsregels aan de laars gelapt, en blijkt het recht “Krom te zijn als een hoepel”

Daarom;   www.krominrecht.nl

samenvatting;

Met de opsomming van onze ervaringen op pagina 3 is dit gelijktijdig een samenvatting van die punten die nader zijn uitgewerkt en beschreven zijnde;                                                                                 1 Partijdigheid  was evident                                                                                                                                    2.  Ongeïnteresseerdheid, geen motivatie merkbaar om recht te willen doen.                                           3.  Bewijzen werden genegerd en veronachtzaamd, oordelen gebaseerd op aannames, veronderstellingen en percepties.                                                                                                                         4.  Basis van rechtdoen de z.g. waarheidsvinding bleek te zijn afgeschaft.                                                        5.  Vonnissen werden niet of onvoldoende onderbouwd. Volgens de regels dient een vonnis duidelijk en begrijpelijk te zijn gemotiveerd. Niemand die daar verder op controleert.                                                                                                                                                                                                           6.  Bewijsaanbod, werd genegeerd en verzoeken voor getuigenverhoor werden consequent geweigerd. Volgens regels mag afwijzen alleen bij hoge uitzondering.                                                                                                                                                                                  7.  Als rechter er geen zin in hebben of om welke reden dan ook, worden eisen afgewezen omdat zaken, in de perceptie van de rechter(s) “onvoldoende gesteld” zouden zijn. Dit vaak terwijl zaken weldegelijk goed zijn onderbouwd (gesteld) maar om zich er gemakkelijk vanaf te maken. In onze zaken stelde men dit ook met regelmaat wat we benoemen als verzaken van de taak, puur onjuist en een “gotspe”.

Recta nos malum