2.9 Samenvatting

Onvermijdelijk is er een flinke overlap in de diverse documenten en komen zaken op verschillende wijze ook in de samenvattingen terug.  In deze samenvatting beperken we ons tot de hoofdzaken aangaande de betrokken Alkmaarse rechters en onze kritiek op hen zijnde;  mr. Littooy sprak faillissement uit terwijl er geen feitelijke nader omschreven steunvordering was, en had anders kunnen, en in redelijkheid gesteld ook ander behoren te besluiten. Curatoren en rechters van het Handels en Insolventie-team blijken een grote verwevenheid te hebben. Van toezicht op curatoren door een R.C.  is geen sprake, in teamverband en met minachting voor de gefailleerde worden die onrechtmatig en onredelijk uitgekleed en bestolen.  De betrokken rechter commissarissen facilieteerden paulianeus handelen en persoonlijke aansprakelijkheid terwijl voor beide zaken geen wettelijke grondslag bestond. Blokland  sprak curator Sweens later vrij van zijn wandaden, R.C. mr. van den Berg vervalste een proces verbaal op verzoek van curator Sweens ten voordele van Duijsens/Bleeker waarna het gehele team zich tegen ons richtte in wat door ons is benoemd en beschreven als “machfixing” en samenspannen. mr. v.d. Berg geeft met het vervalste proces verbaal de voorzet, mr. Allegro trapt de bal in doel.  mr. van Leeuwen komt met een onnavolgbare uitspraak die niet is te duiden, Vervolgens weigert hun  z.g. teamvoorzitter mr. Gisolf ons verzoek tot behandeling bij een andere rechtbank, en is daarna in zijn uitspraak partijdig, niet objectief, nvolgt de rechtsregels, grondbeginselen en z.g. aanbevelingen voor rechters niet, in een vonnis zonder onderbouwing en motivering. Alle betrokken rechters hebben kunnen oordelen dat het proces verbaal afwijkt van normaal en dubieus is, en alle betrokken rechters kunnen op basis van de bewijzen concluderen dat Bleeker verwijtbare fouten heeft gemaakt,  zaken zijn onmiskenbaar en ontegenzeggelijk buiten normale rechtsordes, zodat samenspannen en matchfixing voor ons EVIDENT IS, en ze daarbij DUS geen recht maar onrecht genereren.

Recta nos malum