14 Inhoud van dit hoofdstuk

14.0a Multifunctioneel
14.01 Voorafgaande zaken
14.02 Vonnis Lico vs Bleeker 02-08-01
14.03 Faillissementen etc
14.04 Vonnis Lico vs Bleeker 26–10-05
14.05 Sweens op oorlogspad
14.06 Vonnis Sweens vs drie partijen 31–01-07
14.07 Vonnis P Groot vs Sweens 29-05-09
14.08 Vonnis Evereg vs Sweens 12–08-09
14.09 Verder verloop
14.10 Proces verbaal 14-05-2004
14.11 Vonnis beschrijving en behandeling
14.12 Proces verbaal 19-05-2008
14.13 Vervolg procedures
14.14 Proces verbaal 15-02-2010
14.15 Hoger beroep uitspraak 27-08-2008
14.16 Arrest Evereg cs – Bleeker Smit 08-11-2011
14.17 Bestrijding Proces Verbaal
14.18 beschikking 05-01-2010
14-19 Hoger beroep 27-04-2010
14.20 Proces Verbaal 27-04-2010
14.21 Cassatie ter verbetering PV
14.22 Beschikking cassatie 10-06-2011
14.23 Getuigen verhoor
14.24 Beschikking 12-04-2011
14.25 Vonnis in “Incident van voeging”
14.26 Vonnis Evereg cs – Bleeker-Smit cs 11-08-2009
14.27 Vonissen Bleeker en Allegro
14.28 Het geding in hoger beroep 28-02-2012
14.29 Uitspraak cassatie 28 juni 2013
14.30 Zitting 26-04-2013
14.31 Bespreking vonnis
14.32 Arrest 12-04-2011
14.33 Aandacht aan opheffing faillisementen
14.34 Opheffing faillissement 04-12-12
14.35 Bespreking vonnis 18-12-2013
14.36 Vonnis in incident van 18-12-2013
14.37 We zijn nu op 30-07-2014
14.38 Proces Verbaal van comparitie 26-05-2014
14.39 Bespreking vonnissen
14.40 Vonnis 28-10-2014
14.41 Bespreking vonnis 02-03-2015
14.42 Arrest 31-03-2015
14.43 De rol van Duijsens
14.44 Verzoekschrift en Beschikking 30-04-2015
14.45 Wel op het juiste knopje drukken
14.46 Vonnis 30-11-2016
14.47 Bespreking vonnis 30-11-2015
14.48 Arrest 30-08-2016
14.49 Bespreking vonnis en zitting in Den Haag
14.50 Zitting 22-04-2015 en Beschikking
14.51 Beschrijving van het hoger beroep
14.52 Beschikking 22-03-2016
14.53 Zaak op basis van ontdekt bedrog
14.54 Uitspraak 16-02-2016
14.55 Bijna bij het sluitstuk
14.56 Arrest 08-09-2016
14.57 Maar geen cassatie
14.58 Aanzegging
14.59 Een soort toegift
14.60 Aangifte horizontale fraude
14.61 Brief aan de Hoge Raad 17-12-2017
14.62 Conclusie inzake Groot – Bleeker Smit
14.63 Cassatie, vervolg

Recta nos malum