13.1b Bij te voegen bijlagen

13.1b Bij te voegen bijlagen ter onderbouwing van het gestelde.
Zie o.a. de samenvatting dienaangaande.
Selectie uit een veelheid aan documenten (2 overvolle ordners).

Hierbij ingebracht  mbt.  kenmerk  K. 322, later benoemd als R. 4766/15.76 a.

13.2 Deken standpunt dd 16 maart 2015
13.3 Voorzittersbeslissing 12 mei 2015
13.4 Proces Verbaal van zitting 26-10-2016
13.5 Pleitnota
13.6 Verzetsbeslissing

Alla, het vleest is gekeurd door de slager. Hierbij dus de stellingen dienaangaande bevestigd.

13.7 Pleitnota andere zaak, klacht zitting 27-06-2016
13.8 Verzetsbeslissing andere zaak

Recta nos malum