13.1 Samenvatting Tuchtraad.

In   hoofdstuk  13  hebben we onze (zeer negatieve) ervaringen beschreven aangaande de tuchtraad  van de orde van advocaten, en tot welke conclusie we waren gekomen met onderbouwing op basis waarvan en waarom, gedetailleerd en gemotiveerd,  en ter bevestiging zijn een aantal bijlagen bijgevoegd.  

Hierbij de conclusies in het kort, en zonder onderbouwing.

 1.   Tuchtraad voldoet voluit aan het spreekwoord;  “Slagers die hun eigen vlees keuren”.  zaken vinden plaats binnen eigen gelederen, en zijn te kwalificeren als NEP.
 2.    Onafhankelijkheid en onpartijdigheid ontbreken.
 3.    Van objectief en onpartijdig toezicht op hen is geen sprake.
 4.    Meer speciaal  wordt in ieder geval artikel 30 niet gehandhaafd.  Dit artikel blijkt een volstrekt dode letter.
 5.    Men heeft standaard afwijs gronden waar advocaten intern kennis van hebben. Klagers uiteraard niet, denken dan men ze serieus neemt.
 6.    Van inhoudelijke beoordeling is nooit enige sprake.
 7.    Tuchtraad bestaat in hoofdzaak om eigen imago op te houden en het wekken van schijn van  streng en rechtvaardig zijn
 8.     Verweer van de advocaat  wordt doorgaans (ondanks gebrek aan bewijzen, klakkeloos gevolgd.
 9.     Leugencultuur handhaven lijkt een belangrijk doel.
 10.     Niet populaire (te eerlijke) advocaten wordt het leven zuur gemaakt.
 11.    Wetswijziging is door sterke lobby naar eigen hand gezet.
 12.    Klachtprocedure is de laatste jaren regelmatig verzwaard, moeilijker gemaakt en klachten worden ontmoedigd.

12.    De Tuchtraad opereert als een staat in een staat.

Recta nos malum