12 Bewijsstukken.

Bij een aantal documenten die op de website staan zijn onderbouwende bewijsstukken geplaatst. Onder dit onderdeel doen we het omgekeerde. We komen met bewijsvoerende documenten en beschrijven wat daar het belang van is, wat ze (volgens ons) bewijzen en bij welk onderdeel ze behoren. Dit om het reeds geschetste beeld te bevestigen en te versterken. Sommige bewijsstukken zijn al eerder bijgevoegd maar willen we in een opvolgend geheel nogmaals bijvoegen.

Dit doen we van de navolgende onderdelen:

Om verwarring te voorkomen merken we de bijlagen met een letter voor het beschreven onderdeel, en een vervolg cijfer.

Index, We brengen bewijzen in van:
12 Bewijzen/De wanprestatie van contractteler Bleeker.

12 
Bewijzen, geen sprake van (vermeend) ernstig verwijt. 81 t/m 86

12 C Document Prof. van Putten. Extra onderbouwing van de in onderdeel 3 en 4 gestelde zaken, rechtspraak en curatoren gewoon FOUT!!!

De volgende bijlagen moeten nog op deze site ge-upload worden.

12 D Bewijzen / Chantage van curatoren gesteund en gefiatteerd door hun rechter commissaris/toezichthouders. Behoren bij meerdere onderdelen o.a. 1-4.
D. in twee delen, Bijlagen 1-8 en bijlagen 9 – 15.

12 E In drie delen Bewijzen dat zaken fout zitten met het proces verbaal van 14-05-2004. Zie verder onderdeel 6. In drie delen a. Het document met nadere uitleg. b. bijlagen 1 – 8 c. Bijlagen 9 – – 18.

12 F In twee delen. Bewijzen en veronderstellingen van rol van Duijsens en bewijzen van zijn leugenachtige inslag. 2, delen a. Het document met beschrijving en uitleg, en b. Bewijzen Fl – F8

Recta nos malum