11. Integriteit

Integriteit,  Politici,  Gemeente Westland,  Westland Verstandig Leo 2.0   Peter Duijsens.

Door wie is dit geschreven?

 1.   Dit is geschreven door degene (P. Groot) die ook de website  http://www.krominrecht.nl  heeft opgesteld, waar dit document mogelijkerwijs een onderdeel van zal gaan worden.  Aan die website zullen nog meer zaken worden toegevoegd, is de bedoeling. Zaken zijn gebaseerd op eigen ervaringen en conclusies.  Het waarom van dit document is beschreven in de laatste alinea’s.

Wat is Integriteit

 1.  Wie naar een definitie van integriteit zoekt vindt er wel 25, omdat het een wat ongrijpbaar en onduidelijk begrip is. Het woord heeft geen betekenis die erg duidelijk en concreet is, maar het woord is erg ” in” geworden de laatste pakweg tien jaar  vooral in de wereld van onze bestuurders op elk niveau. Iedereen heeft het erover, in alle gemeenteraden is het, intussen van hogerhand, verplichte kost in aparte bijeenkomsten en sessies geworden, en een woord wat je te pas en ook te onpas hoort en waar je over struikelt.

Integriteit / Lief,  braaf, en nog veel meer dan dat.

 1.   Inmiddels heeft iedereen er wel een bepaalde betekenis bij gekregen en ingebeeld. Wij ook, en geven dat als navolgend weer, een integer mens is allereerst lief en aardig, vervolgens ook onzelfzuchtig, onbaatzuchtig, eerlijk, oprecht,  niet omkoopbaar, deugdelijk, intrinsieke betrouwbaarheid en geen verborgen agenda’s lezen we ergens. Alles bij elkaar is dit nogal wat.  Onze eigen interpretatie, van een integer persoon, dus ook de integere politicus, is ongeveer als navolgend; “Een (erg) integer mens wordt geacht boven de menselijke natuur uit te stijgen, en dient zich te gedragen en  voor te doen als een volmaakt goed mens, die zichzelfe opoffert voor zijn medemensen.  Hij/Zij wordt daarbij dan wel weer kritisch gevolgd door concurrerende criticasters die zichzelf uiteraard ook aan alle criteria vinden voldoen. en elkaar als zodanig de maat proberen te nemen.”  

Is daar iets op af te dingen?

 1.   Enerzijds is er weinig op af te dingen, natuurlijk dienen bestuurders goed en betrouwbaar te zijn, en alle voornoemde deugden in zich te hebben. Ze vertegenwoordigen het volk, hun achterban, degenen die op ze hebben gestemd, door wie ze dus zijn beoordeeld, vooral op hun mooie woorden en mooie ogen, en ze zijn in hen gaan geloven.  En natuurlijk zijn er veel mensen die politiek betrachten ook in aard en natuur gewoon deugdzaan. Die zullen ook nooit ontsporen en hebben geen cursussen en bijeenkomsten nodig om in het gareel te blijven.  Dit met als basis goede en aangeboren karakters, ondersteund door opvoeding en opgedane ervaringen.

Maar,

 1.   Mensen blijven mensen en zijn niet alle uit het zelfde hout gesneden, integendeel. Zogezegde integriteitzaken halen met regelmaat de krant. We kennen allemaal mensen die anders bleken te zijn dan we (soms lange tijd) dachten dat ze waren en zoals ze zich voordeden, en zo zijn er ook politici. Erg goed kennen doen we ze doorgaans niet.  Hun verhaal is goed, ze doen zich mooi voor, maar is hun verhaal eerlijk, gaan ze het waar maken, waarom zijn ze in de politiek gegaan, wie weet er nu echt of hij / zij op een eerlijk iemand hebben gestemd, met een oprechte motivatie, om de medemens te helpen. Die vraag gaan we aan u voorleggen in dit epistel.

Politici,  (lokaal).

 1.  Politici zijn net mensen.  We gaan hierbij onze blik richten op lokale politici, gemeenteraadleden dus. We onderscheiden een bonte mengeling van personen, die zowel de landelijke partijen, als ook lokale partijen vertegenwoordigen.  De lokale partijen zijn daarbij een opkomend fenomeen, die in sommige gemeenten al meer vertegenwoordigd zijn dan de landelijke partijen. Enerzijds klagen partijen er over dat ze moeilijk kandidaten kunnen werven, en men kan zich ook afvragen waarom iemand zijn vrije tijd aan het lokale gekonkel wil wijden voor een matige vergoeding, maar over de andere kant blijkt dan dat iemand die zich er op enig moment in heeft begeven toch ook vaak hecht aan het pluche, en dat er onderling soms best wel flink strijd gaande is voor de verkiesbare plaats.

Vanwaar ambitie,  welke motivatie.

 1.   We zien dus toch ook wel degelijk ambitie, maar wat is daarachter de motivatie.  Dat kan de oprechte drang zijn om als bestuurder de medemens diensbaar te zijn. Eerlijk gesteld herkennen we die motivatie meer bij vrijwilligers en dienstverlenend werk dan bij raadsleden ook al zullen die er zeker ook zijn. Iets negatiever zijn degenen die het wel goed bedoelen en beslist geen slechte mensen zijn, maar zichzelf  toch ook wel goed en belangrijker dan de doorsnee vinden, en hun ego dus zowel ambitie als ook motivatie is. Dit maakt ze niet slecht of niet integer, maar net als met alles, eenieder verschilt, dit geeft gradaties, in variatie dus een spectrum van niet overdreven veel ambitie met daarbij een goede motivatie tot, aan het omgekeerde, dus veel ambitie en weinig motivatie. Motivatie dus om diensbaar aan de gemeenschap te zijn en daar nuttig aan bij te dragen.  Aan die kant van het spectrum wordt het dus negatiever, en dreigen ook problemen.

Toneelspel.

 1.   Volwassen mensen kennen hun eigen slechte eigenschappen, en verbloemen die voor de buitenwereld, zolang als ze daarin slagen en ze dat van belang vinden.  Des te jaloerser, inhaliger, haatdragender en wraakzuchtiger als iemand is, des te beter is vaak zijn dagelijkse toneelspel om die zaken te verbloemen.  Ook veel politici zijn op hun mooie woorden en beloftes gekozen waarna ze zich in latere instantie naar hun ware aard ontpopten, dit soms zelfs tot wrede dictators, dit ook weer in allerlei variabelen, dichtbij en veraf, waarbij eenieder dit zelf ook wel heeft waargenomen en kan bevestigen. Dit dus als een soort aanloop op het punt waar we naartoe schrijven.

Gemeente Westland

 1.   De gemeente “Westland” vertegenwoordigd de plaatsen en kernen in het Zuid Hollandse glastuinbouwgebied, ten zuiden van Den Haag, een gemeente met meer dan 100.000 inwoners.  Het is de enige gemeente waar de Glastuinbouw zo dominant aanwezig is, met daarbij een grote veiling, veel handelsbedrijven en toeleveringsbedrijven, maar ook een rijk verenigingsleven. Hoewel  de glastuinbouw zijn problemen en moeilijke periodes kent, is en blijft het een zeer dynamisch en ook innoverend gebied, vooral te wijten aan de hoge kwaliteit en werklust van de ondernemers, en zo een uniek deel van Nederland, met ook groot economisch belang.  Zeker ook een gebied om als Nederlander trots op te zijn.

De Westlandse gemeenteraad.

 1.   De Westlandse gemeenteraad bestaat uit 39 raadsleden, waarvan er 20 van landelijke partijen en 19 van lokale partijen. Van de lokale partijen springt er één bovenuit  als tweede partij in grootte, met de naam  “Westland Verstandig Leo 2.0” .   Al die zaken zijn uiteraard vindbaar op internet, en best interessant.  Zo een naam zegt al heel veel.  Het geeft eigenlijk aan dat zij de verstandige, of verstandigste club zijn, althans dat moet de naam ons laten geloven. Dat dan in tegenstelling tot alle andere partijen  die kennelijk onverstandig, of zeker in ieder geval minder verstandig zijn. Namen zijn belangrijk en kunnen ook veelzeggend zijn, of althans kan het de bedoeling zijn om een specifieke indruk te geven.

Westland Verstandig Leo  2.0.

 1.   Deze partij heeft inmiddels ook wel een opmerkelijke reputatie opgebouwd in zijn toch vrij korte bestaan, nu ze in de tweede raadsperiode zitten. Ze kwamen in de vorige periode al binnen met 4 zetels, en leverden meteen een wethouder, die later evenwel met ruzie (twee kammen, twee schuld???) weer van het toneel verdween.  Kennelijk hadden ze toch een aansprekend verhaal voor de kiezer, en werden ze ook geloofd, en stelden ze ook alle zaken aan de orde die bij de kiezers als aandachtpunten en ook misstanden bekend waren.  Voor de tweede periode (nu 2,5 jaar gaande)  fuseerden ze met een kleinere lokale partij en waren ze feitelijk ongekend succesvol. Met 7 zetels had dus pakweg 1 op de 5 a 6  Westlanders op hen gestemd, die dus hun beloftes en kritiek op de anderen geloofden, en hen dus hun vertrouwen gaven.

Verstandig Westland.

 1.   Vanwaar onze interesse over deze zaken zullen we straks uit de doeken doen,  ook waarom we deze kennis vergaarden, en waarom we  dieper ingingen op integriteit, politici en waar we op aan gaan sturen en met welke bedoeling we deze zaken zogezegd, met u willen gaan delen. Daarbij opgemerkt dat onze informatie niet compleet zal zijn.  De informatie hebben we in hoofdzaak van het internet, want “Westland Verstandig” geeft op Google heel snel heel veel hits.  Van voorheen hadden we ook kennissen en relaties in het Westland, die we erover spraken wat ook veel informatie gaf. Dan worden de gemeenteraadsvergaderingen uitgezonden en zijn op de lap top te volgen, wat incidenteel is gedaan.

Verklaring van succes?

 1.   Veel is ons dus duidelijk maar ook veel onduidelijk. Feit is dat massaal op ze is gestemd.  Kwam dat omdat de andere partijen het zo slecht deden.  Oppositie tegen de gevestigde orde, een soort PPV effect, maar dan sprak hun programma, en wat ze de mensen beloven dus ook veel mensen aan.  Uiteraard staat hun programma ook vol op internet. Veel mooie woorden en beloftes, maar weinig verschil met de anderen. Naar we er uit opmaken was er vooral een soort tweespalt gaande aangaande een nieuw te bouwen gemeentehuis, waar W.F.  tegenstander van was, en gaf dit kennelijk flink steun van medetegenstanders.  Dit zou deels hun succes kunnen verklaren.  Mogelijk is het ook in goede mate toe te schrijven aan hun nieuwe fractievoorzitter mr. Peter Duijsens.

Peter Duijsens

 1.   Waarom we die naam eens Googelden  beschrijven we later. Dat doe je wel eens bij mensen waar je  iets meer van wilt weten, om welke reden dan ook.  Dat was al na de laatste verkiezingen, en die naam leverde ook heel veel hits op, en ook de eerder beschreven wetenschap. Wat we allemaal lazen en te weten kwamen was voor ons zeer verrassend. Deze Peter Duijsens bleek fractievoorzitter te zijn van  W.V. maar dat kennelijk pas bij de laatste verkiezingen. Van voor die tijd komen we andere namen tegen, dus P.D. blijkt als een ster aan het W.V. firmament te zijn verschenen. Aangaande de eerdere raadsperiode lezen we hem nergens, mogelijk dus niet van het eerste uur of bij de oprichters, (wie het weet mag het zeggen),  maar voor de verkiezingen  van 2014, blijkt hij naar voren getreden, en omarmd, en op de W.V. troon gehesen aan de Grote Smurf van Westland Verstandig Leo 2.0.  Dat Leo 2.0 kwam dan door het opslokken van een andere locale partij die 2 zetels had.

Grote verwondering.

 1.  Niet wetende wat we zouden vinden, was onze verwondering groot omdat we Peter Duijsens kenden, en hij op een gigantische manier ons leven heeft verziekt.  Duijsens is namelijk advocaat  en daar begint meteen de eerste verwondering want gemeenteraadsleden die ook advocaat zijn, zijn uitermate zeldzaam. Men krijgt er een vergoeding voor die ongerekend  per uur gemiddeld pakweg 10 % betreft van wat een goede doorsnee advocaat per uur berekend, waar dan bij komt dat advocaten doorgaans zoveel werklast en werkdruk hebben dat  vrije tijd en sociaal leven vaak sterk onder druk staan.  Dat doet iemand, dus ons ook,  dus afvragen waar de ambitie en motivatie vandaan komt.  Dat veel mensen wat opkijken tegen een advocaat en die  bezien als een soort elite, zou overigens wel kunnen hebben geholpen, bij hun stemkeuze.

Weg saaie vergaderingen, reuring en spanning.

 1.   Inmiddels lezen de krantenartikelen enz. die Duijsens heeft opgeleverd als een soort Kafka achtig boek. Zo iemand als Duijsens zou men in iedere gemeenteraad moeten hebben,  op ieder puntje waar populistisch op is te scoren wordt bovenop gesprongen.  Duijsens voert de boventoon en neemt alles en iedereen de maat, maar lijkt ook wel wat over te reageren, en wel eens een paar streepjes te ver te gaan. Duidelijk is wel dat ze zelden de steun van anderen krijgen, maar ook dat ze nogal fel worden bestreden, voor leugenaar uitgemaakt, en meer van zulke grote woorden van doorgaans nette partijen en er een soort cordon sanitaire rondom de partij is geweven. Dit beeld maken we  althans op uit wat we lezen, met grote ruzie ook met de burgemeester, alles dus vrij te googelen.

Alles om de kiezer,

 1.  Op zich heeft W.V. goed begrepen dat ze alleen kunnen blijven bestaan als ze de kiezers blijven overtuigen dat W.V.  zich gedreven inzet voor recht, tegen al die zaken die ze als misstand benoemen, opkomen voor de zwakkeren, en de verdrukten, als ridders zonder vrees en blaam, onbuigzaam en onkreukbaar, super integer dus, activisten die korte metten maken met die suffe ons kent ons bestuurders.  Voor het beste effect moet je dat wat overdrijven en de krant blijven halen, en als er onverwacht een brand is waar asbest vrij komt worden er gouw een paar foutjes gemaakt die je vele malen groter kan maken dan ze zijn, zulke zaken moet je aanvoelen en uitbuiten, soms krijg je ze voor het inschieten, want er zijn altijd weer verkiezingen in aantocht. Ook van sommige landelijke partijen is wat dat betreft wel wat te leren. We hebben wel wat vergaderingen teruggezien, maar het was altijd onze Peter, en nooit een fractiegenoot van hem die het woord voerde.  

Rapport van den Heuvel.    

 1.  De Westlandse raad  heeft het er druk mee en heeft al heel wat extra vergadertijd aan P.D en W.V. gespendeerd.  Eerst hebben ze een extern rapport laten maken, waar W.V. het er van langs kreeg en er een reeks verbeterpunten werden benoemd.  Kennelijk bleken de verbeterpunten verslechter punten want later is er een  vooraanstaande professor ingeschakeld, (die een boek over integriteit heeft geschreven wat wij kenden), die in een rapport opstelde wat  snoeiharde kritiek bevatte, waarin wordt gesteld dat W.V. dus Duijsens oppositie voerde tot op het botte af,  en dat  W.V.  roekeloos handelde, en nog veel meer dus allemaal voor iedereen te googelen.  

Beeldvorming

 1.  Wat daar dan verder allemaal van is (en dat is best veel), geeft wel een beeld dat W.V.  onder de dominerende en bezielende leiding van Peter Duijsens  zichzelf  en zijn partij best wel wat omstreden aan het maken is, en het ook wel onduidelijk zal zijn of zijn kiezers nog volledig in hen geloven en of hun aanhang zelfs groeiende is.  Hun partijprogramma in vrij afgelikt, en de retoriek in de raad is ook, dat alles erom draait dat ze staan voor de belangen van de inwoners, in constante strijd met de andere partijen die vaak een andere, dubbele en partijpolitieke agenda hebben.  Alles scharniert zich rondom de perceptie dat zij boven de anderen uitsteken in sociale en menselijke zin,  betere mensen en bestuurders zijn waarbij ze zich stevig kunnen uiten zolang ze als oppositie nergens verantwoording voor behoeven te nemen.  

Het goede integere mens.

 1.   In aanloop op het punt wat wij willen gaan maken hebben we in de eerste alinea’s al aandacht gevraagd voor de integriteit van politici.  Naar onze mening houdt dit in dat een politicus c.q. gemeenteraadslid, niet alleen zich als een integer iemand in een raad voor moet doen, maar ook in zijn handel en wandel daarbuiten.  Als het handelen buiten een raad dubieus en discutabel is, dan kleeft dit aan de persoon.  We mogen er vanuit gaan dat dit de ene kiezer meer zal interesseren dan de ander, maar ook dat de hoofdzaak er toch wel belang aan hecht dat iemand zowel binnen al buiten de raad wat met zijn medemens op heeft, dus ook buiten de raad eerlijk is en dus geen leugenaar.  Uiteraard mag men er van uit gaan dat iemand integer is, zowel binnen als buiten een bestuursorgaan, tenzij het tegendeel is bewezen.  Dit brengt ons op het punt dat het zomaar wel eens zo zou kunnen zijn, dat er best wel aardig wat Westlanders een andere stemkeuze zouden hebben gemaakt als ze er mee bekend waren hoe wij de andere zijde, en daarbij dus de ware aard, van mr. Duijsens hebben leren kennen.

Grote leugenaar  zonder scrupules.

 1.   Zoals we al aangaven Googelden we mr. Duijsens uit nieuwsgierigheid, en verwonderden we ons over wat we tegenkwamen en vernamen.  Duijsens is immers ook advocaat  en vertegenwoordigd een tegenpartij van ons wat advocaten nu eenmaal doen, maar  er komt geen einde aan zijn  leugens, bedrog, verzinsels, en verdraaien van feiten, maar dat hebben we ook in andere documenten beschreven, en is ook uitgebreid terug te vinden in een inmiddels door ons opgetuigde website, die nog in ontwikkeling is, en dus nog aanvulling zal gaan krijgen. Het bijzondere daarbij is dat Duijsens met zijn leugens en verzinsels ook nog buitengewoon succesvol is, iets wat in een normale rechtsorde feitelijk onmogelijk zou behoren te zijn, en dat hij nooit de juistheid van zijn verzinsels heeft behoeven te bewijzen, maar die werden door rechters zodanig klakkeloos aangenomen dat alles op partijdigheid wees.

Het complot van het vervalste proces verbaal.

 1.   Daar stopt het niet mee, want in die zaken is er een proces verbaal zodanig  aangepast (dus vervalst) dat dit daardoor bruikbaar was in de voornoemde rechtszaak tegen ons. Vervalst in zijn voordeel en dus in ons nadeel. Dit werd gedaan door een curator en een rechter, en Duijsens beweerd dat hij daar buiten stond, maar dat toevallig bleek dat hij dit kon gebruiken, en ook heel bijzonder, iedere rechter kon zien dat dat proces verbaal niet deugde, maar iedere rechter trok er conclusies uit die er niet in waren te vinden, waarmee ze dus hun vervalsende dus corrupte collega uit de wind hielden en nog steeds houden.  Dat Duijsens dit niet samen met die curator heeft opgekookt is buitengewoon ongeloofwaardig. Alles aangaande het bewuste proces verbaal en wat er mis mee was, en wat  de betrokkenheid van Duijsens zeer waarschijnlijk en aannemelijk maakt, is beschreven in document 6 op de website  voornoemd. Als de lezer de moeite neemt om dit te lezen kan die lezer zelf oordelen.

http://www.krominrecht.nl     5a  t/m/  5f  rapportage van 5 deskundigen.

 1.   Contracten dienen op nette en behoorlijke wijze uitgevoerd te worden, dat is duidelijk gesteld in de wet. Beide partijen dienen zich aan de afspraken te houden, en daar waar een partij verwijtbare tekortkomingen heeft bij de uitvoering is diegene aansprakelijk voor de gevolgen en schade, alles duidelijk vastgelegd in de wet. Dienaangaande nemen we u mee naar het jaar 1999. Onder verwijzing van de rapportage die op de website staat, en de conclusies die worden getrokken, die in één  A viertje zijn samengevat, stellen we dat 5 zeer deskundige lieden gezamenlijk vaststellen dat een contractteler van ons in 1999 grote en verwijtbare fouten had gemaakt die ons een strop van enkele tonnen bezorgde.  Die conclusies zijn getrokken op basis van door ons ingebracht bewijsmateriaal.  Deze rapportage  is van vrij recent, en kan als onbestreden worden benoemd. Ook is een bijlage bijgevoegd die bewijst dat de contractteler, dus de cliënt van Duijsens, ook (net als Duijsens zelf) een grote leugenaar is.

Over die zaak

 1.  In het advocaten reglement staat dat een advocaat geacht wordt om te pogen om een geschil in der minne geregeld te krijgen. In het onderliggende geval, middels Duijsens, gebeurde precies het omgekeerde. Hoewel zwaar gedupeerd door de fouten van de contractteler, wilden we met een royale schikking akkoord gaan om  lange rechtszaken te voorkomen.  De kweker stond op het punt daarin mee te gaan, maar werd daar vanaf gehouden door oude vijanden van ons, die met de kweker niets op hadden maar ons extra schade toe wilden brengen.  Dit heeft er in geresulteerd dat de kweker in februari 2000 nog 63.000 euro zou hebben ontvangen, maar tot nu toe dankzij Duijsens en zijn toenmalige vrienden ,  nu al 16 jaar in procedures is verwikkeld, en daar waar hij nog geld had, en ook wat Duijsens uit onze zak heeft weten te stelen, is dit in de zak van Duijsens verdwenen, en de kweker moet van Duijsens allerlei leugenverhalen ophangen in de rechtszaal en staat verder met lege handen.

Achterliggende oorzaak

 1.   Zaken kwamen voort uit zaken die in de voorgaande pakweg 10 jaar waren voorgevallen.  Vanuit invloedrijke vakgenoten werd gepoogd ons, op zich bezien, lucratieve bedrijf middels mazen in de wet, onder onze handen vandaan te stelen. Dit mislukte in 1990, maar probeerde men in 1994 nogmaals, overigens ook beschreven in de documenten 7 en 8 van de website.  Die (rechts)zaken wonnen we maar deden ons toch ook  veel schade, waarbij dus een soort groepsvorming plaats had gevonden van de groep van plegers en een groep die dit verfoeiden en aan onze zijde stonden. In 1997 vond een schikking in ons voordeel plaats (nu de bende helemaal klem stond)  van omgerekend in euro’s ca. 1.150.000   wat ons bedrijf gaande hield ook al was de schade groter, en een groep agressieve, haatdragende en wraakzuchtige lieden achterlatend, die daarna iedere kans pakten om ons schade te berokkenen. In dat licht dient te worden bezien dat deze teler werd aangezet om niets te schikken, wat terugziende in ieders nadeel is geweest, behalve de groep wraakzuchtige lieden die  hun negatieve gevoelens bevredigd zagen.

Duijsens als één van de vijanden groep.

 1.  Vrijwel nooit hebben we Duijsens waarheid horen spreken, en recent ontkende hij dat hij (al in 2000) vooringenomen was tegen Groot. In de laatste rechtszaak stelde dat hij bij een kantoor werkte (Barendz en Krants)  waar 80 advocaten werkten, die van elkaars zaken niet afwisten. Werkelijkheid is dat Duijsens toen al bloembollenzaken deed, en daar al een specialiteit had. Het was een collega die de voornoemde dievenbende vertegenwoordigde maar zeker is wel dat dit samen en in overleg ging met de enige collega die ook in dit vak opereerde, en ook zaken tegen ons deed, maar ook duidelijk behoorde bij de groep die anti ons was, en die op verzoek van de meest betrokken collega deze zaak op zich nam, niet om een zaak op te lossen, niet om de teler te helpen, maar om tegen vergoeding ons zo veel mogelijk extra problemen te bezorgen.

Zeer succesvol.

 1.  Zeker is wel dat hij daarbij zeer succesvol is te noemen en dat ze op een geslaagde operatie terug kunnen zien nu Duijsens, maar feitelijk als onderdeel van een groep, ons tot een reeks dure rechtszaken heeft weten te dwingen die uiteraard zeer kostbaar waren,  en die dankzij het voornoemde vervalste proces verbaal, en de duidelijk ook partijdige instelling van de beoordelende rechters, en dit veelal directe collega’s van de vervalser (zie documenten  1 – 4  van website).  Zaken waren zodanig schadelijk en geldverslindend dat de fondsen en reserves bij ons uitgeput waren op het moment dat Duijsens zijn zaken had weten te winnen dankzij  alle leugens en verzinsels waar een boekwerk over is te vullen.  Zie ook de documenten 7 en 8 op de website.

Begaan met de medemens.

 1.   De vraag waar we in dit document aan toe gaan komen is of we deze Duijsens, die een belangrijke bestuurlijke functie vervult,  ook kunnen zien als een integere mensenvriend, in de bredere zin van het woord. Dat het antwoord op die vraag van onze zijde negatief zal zijn, is inmiddels al wel duidelijk, maar we geven de informatie, en de lezer kan zijn eigen oordeel vormen. Volkomen zeker is dat Duijsens bij aanvang van deze zaak al wist dat de kweker grote fouten had gemaakt, en dat wij daar in hoge mate de dupe van waren.  Mocht hij ooit hebben getwijfeld, dan zijn de bewijzen en het oordeel van de deskundigen voor eenieder overtuigend dus ook voor hem. Met het bijstaan van een cliënt is nooit iets mis, maar dit doen op basis van leugen en bedrog, en tegen beter weten in, dus willens en wetens een tegenpartij ten gronde richten is toch wel weer een andere zaak. Dan mag men dus ook wel gaan twijfelen aan de vraag,  hoe toegenegen en begaan die persoon is met zijn medemensen. Een integer persoon zou dit niet willen en dus niet doen.

Tuchtraad   Orde van Advocaten.

 1.   Advocaten gelden als respectabele lieden. Als je gekwalificeerd wordt geacht (3 jaar stage)  wordt je advocaat en daarmee lid van de orde, en wordt je beëdigd, wat inhoudt dat je beloofd om het advocaten reglement te volgen, te respecteren en te eerbiedigen.  Om in het gareel te blijven kan een ontevreden iemand een klacht indienen die door de z.g. tuchtraad wordt beoordeeld.  Evenwel, die tuchtraad bestaat uit collega’s.  Daar past dus het gezegde van slagers die het eigen vlees keuren bij.  Dit drong ook door tot de tweede kamer, maar de orde deed ze geloven dat ze streng doch rechtvaardig hun collega’s beoordeelden, dus ze hebben weten te voorkomen dat er een onpartijdige en objectieve toezichthouder kwam.

Het reglement  en artikel  30.

 1.    Artikel 30 van hun reglement stelt dat een advocaat (bij benadering) de waarheid moet spreken. Wel mag hij er vanuit gaan dat zijn cliënt hem juist informeert, maar als de bewijzen  anders uitwijzen, of zaken zijn zeer twijfelachtig, dan  mag hij niet jokkebrokkesen, en zeker niet (zoals Duijsens standaard doet) zelf allerlei leugens verzinnen om rechters te misleiden en op het verkeerde been gezet te krijgen. Zeker zijn er advocaten die zich daar gewoon uit eigen goede fatsoen al aan houden.  Die hebben zo een reglement ook niet nodig, maar de overheersende cultuur is dat  veel advocaten er graag zoveel als mogelijk is op los liegen, en gewoon niet beschikken over enig moraal, normen, waarden  en fatsoen.  

Normen, waarden, moraal, fatsoen.

 1.   Nu Duijsens zich presenteert en opwerpt als de persoon die zich opoffert voor de burgers, een mensenvriend,  strijder voor normen en waarden, en zich voor doet komen als de betere persoon in vergelijking met zijn collega raadsleden, zou men moeilijk kunnen geloven dat hij in zijn rechtszaken van A tot Z  de zaak beliegt en bedriegt, waarbij het er mee bekend is dat de rapportage al duidelijke taal spreekt.  Hij is er zich dus ten volle van bewust, dat een medemens van hem, zo iemand waar hij zich  als vertegenwoordiger van het volk dus zo om bekommerd,  ons een grote schade heeft opgeleverd, en hij volledig onterecht, en willens en wetens, beweerd dat dit niet het geval is.

Klachten.

 1.  Duidelijk door ons zijn 23 zaken omschreven en van bewijs voorzien,  en als klacht ingediend.  Later nog 3 x andere klachten van nieuwe onwaarheden.  Hierbij waren zaken waar de ene keer een onjuiste bewering werd gedaan en in later stadium exact een tegengestelde bewering, die overigens ook onjuist was, maar bij meerdere tegengestelde beweringen kan er maar één juist zijn. Het beeld is duidelijk en de conclusies zijn vastgesteld. Maar wat bleek en hebben we ervaren? Klachten aangaande artikel 30 worden zogezegd met de mantel der advocatenliefde bedekt, afgekat, dit onder allereerst de bewering dat een advocaat er van uit mag gaan dat zijn cliënt wel waarheidsgetrouw zal zijn (een gotspe) en dat een advocaat ruime bevoegdheden toekomt, iets wat nergens is gesteld of geregeld. Een klacht aangaande artikel 30 blijkt standaard altijd te worden afgewezen, hoe duidelijk en klip en klaar de overtreding ook is. Over blijven de beschreven klachten, met de bewijzen erbij, waar dus consequent niet naar is gekeken en beoordeeld.  

Onopgelost raadsel.

 1.   We hebben aangevangen met verhandelingen over integriteit en politici, de ambities bezien, en hebben in dat kader door gefocust op de gemeente Westland, de partij Westland Verstandig, waarna we  tot onze eigen grote verwondering bij de ons zeer bekende  Duijsens terechtkwamen, en we ons ook afvroegen wat zijn ambitie kan zijn nu advocaten in dit circuit zeldzaam zijn, nu een advocaat met een goede praktijk dit om het geld zeker niet behoeft te doen. Dat raadsel is onopgelost. Daar kunnen we met zijn allen naar gissen. Dat wij  zijn handel en wandel op internet vonden  verraste en verwonderde ons, zoals ook al aangegeven, in hoge mate.

Buitengewoon agressief.

 1.   Duijsens heeft in onze zaak dus een goede schikking geblokkeerd, heeft enkele trucks in samenwerking met een curator en een rechter uitgehaald, althans de schijn dienaangaande is groot, en nog geen begin van het tegendeel is bewezen. Door samen te spannen en op basis van allerlei verzonnen zaken heeft hij de zaken weten te winnen. Dit schrijvende zijn er nog zaken onderweg en gaande, maar we maken ons geen illusies meer. Wat daarna tot uiting kwam was zijn buitengewoon agressieve handelen. Eerder gesteld is dat bij hem niet het belang van zijn cliënt telde, althans die is gewoon de dupe geworden, terwijl die bijna 17 jaar terug een goede schikking had kunnen treffen en door zijn fouten ons met een flinke strop laten zitten, maar dan was de zaak afgeweest, en nu heeft zijn cliënt zich dus mee laten nemen in 17 jaar rechtszaken, met alle kosten en narigheid van dien.

Haatdragendheid en wraakzucht.

33    Het zichzelf voor de gemeenschap opofferende mensenmens  ontdekken wij zelf niet terug, en de lezer kan zijn eigen oordeel volgen.  Deze  (vermeend) integere politicus (die wel kleur aan de Westlandse raad weet te geven)  openbaarde zich als een buitengewoon agressief iemand, en wij kunnen er zelf niet anders van maken als dat overduidelijk naar voren kwam dat zaken voorkwamen uit een wraakactie gestoeld op een diepgewortelde haat.  Allereerst zette hij alles in het werk om ons uit ons huis gegooid te krijgen, vervolgens  een actie tegen onze dochters die de stuipen op het lijf werden  gejaagd,  met allerlei volstrekt ongegronde beschuldigingen van paulianeus handelen, waarbij hij twee kort gedingen won, maar de derde verloor (en terug was bij af) omdat hij zo klip en klaar duidelijk ongelijk had dat de eerste uitspraken uiterst dubieus waren.

Ridder te voet.

 1.  Uitgebreid gaan we op zaken in op de website, dus we gaan in dit document afronden.  Het laatste harde bewijs dat er geen sprake was van een zakelijk geschil, maar  dat de achtergrond was dat ze in 1997  zwaar het onderspit hadden gedolven in hun poging om ons ons bedrijf te ontstelen, en zich dus begin 2000  er weer een kans op revanche was, een kans die ze niet lieten schieten.  Onze situatie is nu zo dat een deel van ons AOW  en een pensioenbedrag in de zak van Duijsens verdwijn met nog wat andere bedragen, waarmee ik op 72 jarige leeftijd na een leven hard werken en volstrekt onrechtmatig, ridder te voet ben gemaakt, dankzij  het Raadslid van het Westland, die constant stelt dat hun groep en partij  uit de betere mensen bestaat. De besten, en de eerlijksten voor hun medemensen.

Persoonlijk failliet laten verklaren.

 1.   Evenwel,  hij bedreigt ons met een persoonlijke faillietverklaring, hij heeft als een conceptaanvraag gestuurd om het dreigement kracht bij te zetten. Dat is bijzonder want dat zou zijn positie sterk verzwakken, en de kans om geld binnen te halen zou verkeken zijn dus waarom wil hij dat dan. Het antwoord lijkt ons simpel. Een persoonlijk failliet zou ons nog flink meer persoonlijke ellende gaan bezorgen als wat ze tot nu toe hebben gedaan, en dat is belangrijker voor deze Westlandse politicus dan geld. We zien geen andere verklaring als dat haatdragende en wraakzuchtige lieden onbevredigbaar zijn.

Waarom deze informatie en onthullingen.

 1.   Daar waar mensen op W.V. hebben gestemd omdat ze waarde hechten aan hoogstaande normen en waarden, en geloofden in de mooie beloftes, en het afgelikte populistische partijprogramma, die kunnen op basis van deze informatie na gaan denken  en gaan heroverwegen. Wat we hierbij aan het doen zijn is porren in een wespennest,  om reacties uit te lokken. Zeker als de pers het op wil pakken zal Duijsens moord en brand gaan schreeuwen, zal alles ontkennen (liegen behoeft hij niet meer te leren)  en omgekeerd van van alles wat hij kan bedenken en verzinnen  met bakken modder naar ons gaan gooien.  Vooral blijven roepen dat de rechter heeft gesproken, dat die hem ook in het gelijk heeft gesteld en dat de rechter, ook als de rechter is bedrogen en op het verkeerde been gezet, toch altijd gelijk heeft dus, en daarom hij, mr. Duijsens dus ook.

Smaad

 1.   In Nederland hebben we vrijheid van meningsuiting, wat betekend dat we vrijheden genieten, meningen kunnen geven, en zaken stellen en schrijven , ook over anderen c.q. derden. Wel geld de duidelijke en stellige regel, dat, als men wat van anderen schrijft, zeker als dit negatieve zaken zijn, dat die op waarheid dienen te berusten.  De waarheid mag gezegd  worden is een gezegde.  Anders wordt het als er onwaarheden worden gesteld. Door onwaarheden over iemand te spreken wordt die zwart gemaakt, kan dit zijn / haar eer en reputatie schenden, en schade gaan doen. Dan is er sprake van smaad en van laster, en kan men naar de rechter stappen en genoegdoening eisen, wat ook een heel goede zaak is. Derhalve, wat men stelt dient bewijsbaar juist te zijn, of zeer aannemelijk.

Dilemma bij kranten.

 1.    Mogelijk geacht, en ook wel verwacht mag worden dat  Duijsens, na kennisname van dit document,  direct stelt dat er allemaal niets van waar is dus dat er sprake is van smaad en dat zijn eer en goede naam in het geding is. Of zijn naam echt zo goed is, is hierbij in feite dus de vraag.  Dat zijn vermeend goede naam ter discussie is gesteld is uiteraard wel juist.  Ook verwacht mag worden dat hij met een kort geding zal dreigen om verspreiding van dit document te verbieden.  Ook anderen zullen hem kunnen stimuleren om er wat aan te gaan doen.  Duijsens zal immers zelf stellen dat het allemaal onjuist is, en anderen zullen stellen dat hij dat dan ook wel zal kunnen bewijzen.

Het constante dilemma, ook bij kranten.

 1.   Dit is ook eigenlijk het dilemma van iedere (onderzoek) journalist.  Zonder goede journalistiek zouden veel misstanden verborgen blijven, maar het is altijd dubbelchecken en er van overtuigd zijn dat zaken juist en waarheidsgetrouw zijn.  Dit is ook goed en prima, valse beschuldigingen hebben wij er ook legio aan ons adres gehad, ook van Duijsens,  dat iemand bij valse beschuldigingen in actie komt is zijn goede recht, maar als de beschuldigingen op feiten berusten en met bewijzen te staven, dan bevinden we ons aan de andere zijde van de medaille.

Naar de rechter stappen.

 1.     Naar zoals we het bezien heeft Duijsens feitelijk nagenoeg geen andere keus dan om toch naar de rechter te stappen.  Dan komt evenwel het moeilijke punt.  Hij zal moeten bewijzen dat zaken onjuist zijn zoals door ons gesteld. En bij ons is het helemaal de bedoeling om hem zo ver te krijgen, we zijn er zogezegd helemaal klaar voor, alles wat Duijsens zou kunnen gaan roepen en beweren zijn feitelijk al onderbouwd en gemotiveerd weerlegd en bestreden, en op schrift gesteld op de website, die overigens meer een aanklacht is tegen ons foute en corrupte rechtssysteem.  Of er daar dan een eerlijk en onpartijdig proces gaat komen is niet vanzelfsprekend, maar verdient een kans.  Het zou zomaar zo kunnen zijn dat zaken de pers ook niet zouden ontgaan.   Duijsens is hierbij dus door ons uitgedaagd.

Samenvatting

 1.   Deze documentatie doet verslag van zaken die onze ervaringen met advocaat Duijsens betreffen, die er uit bestaan dat hij met uitsluitend onwaarheden en verdraaien van feiten, maar ook middels kennelijke manipulatie van gerechtelijke stukken en gerechtelijke personen  dubieus en discutabel handelt maar daar ook succesvol mee is gebleken. Hij verdedigd met voornoemde middelen een cliënt die daar tot nu aan toe zelf alleen maar nadeel van heeft  ondervonden, met het kennelijke doel om ons zoveel mogelijk nadeel te doen, om zogezegd oude rekeningen te kunnen vereffenen, maar in de volle wetenschap dat die cliënt door wanprestatie en verwijtbare  tekortkomingen ons een schade van tonnen had bezorgd, harde feiten die door zowel de cliënt als door Duijsens met leugens en verzinsels worden ontkend,  ook gedetailleerd op genoemde website beschreven en alles bewijsbaar. Dat in die website ook grote kritiek wordt geleverd op het rechtssysteem, concreet onderbouwd, staat deels los, deels ook in verbinding met deze zaken.

Vervolg samenvatting.

42.   Nu dezelfde hr. Duijsens ook een bij de kiesgerechtigden populair lokaal politicus is, en zich presenteert als de betere (integere) mens, die zich inzet voor de minder bedeelden en tegen de gevestigde orde, en wij dit hypocriet achten heeft dit document allereerst als doel om o.a. zijn kiezers de feiten voor te houden en ze te laten overwegen of  ze zich met die andere kant van Duijsens kunnen vereenzelvigen. Het andere doel is om deze hr. Duijsens tegen ons in het geweer te krijgen.  Een bewering van smaad en aantasting van zijn (goede) naam zal hij met bewijzen, in rechte moeten kunnen staven en waarmaken.

Recta nos malum