1. Zoektocht

Dit document gaat over ons rechtssysteem,
Mogen we dit kritisch bezien?
Is kritiek gerechtvaardigd, is het zelfs corrupt te noemen?
Verslag van ervaringen van een ervaringsdeskundige, wie  doet wat?
Of wie doet dit juist niet terwijl dit wel zou moeten?.

Wat er in de zaken waar dit alles betrekking op heeft, zoal zich voor heeft gedaan is in een soort boekvorm vervat, en als document op deze website geplaatst, onder de titel 7 Het land waar de leugen regeert, in twee delen en dus leesbaar op deze website, en in deel 2 compleet met kritiek en commentaar op de diverse uitspraken enz. Deze “verhalen” staan als document  7 en 8  genummerd.

Daar waar men denk dat alles in Nederland goed is geregeld op alle fronten nemen we u mee langs de diverse instanties die onze rechtszekerheid zouden moeten garanderen en benoemen we onze ervaringen en geven ons commentaar en betrekken we ook o.a. de ervaringen van W. Visser waarvan we zaken goed kennen, daar waar die ervaringen vergelijkbaar zijn.   

Centraal staat wel het handelen van de gerechtelijke macht, meer speciaal in zaken die faillissementen betreffen. Het handelen van curatoren en hun vermeende toezichthouders hebben we apart beschreven in document ….   

We beoordelen de navolgende zaken;

 1.    Eerst een voorbeeld om de gedachte te bepalen.
 2.    De echte zaak in het kort.
 3.   De vriendendienst aangaande het (vervalsen van een)proces verbaal door mr. H.A. van den Berg d,d, 14-05-2004, rechter te Alkmaar.
 4.    Aanbeveling  8  van de richtlijnen voor de onpartijdigheid van de rechters.
 5.    Hun toezicht van de procureur generaal van de Hoge Raad.
 6.    De Ombudsman.
 7.    Het handelen van de Orde van advocaten en hun z.g. tuchtraad.
 8.    Hun vermeende toezicht
 9.    Strafrechtelijke aangiftes.
 10.    Houding van de staat der Nederlanden. .
 11.    Machtsmisbruik van Alkmaarse rechters.

Recta nos malum