1.8 Vermeend toezicht

Hun vermeende toezicht.

We hadden ons naar de landelijke orde gewend die ons mededeelde dat er net een toezicht op het toezicht was ingesteld.  Hun bericht op onze klachten is van 27 oktober 2015, en ondertekend door mevrouw mr.  A.L.H. Hoevers.  Ze stellen dat hun taak is om toezicht te houden op het toezicht, en dat het college van toezicht de informatie uit onze berichten zal betrekken bij  de uitoefening van hun taak.  Onduidelijk blijft dus waar ze nu voor dienen en of ze uberhaupt wel iets doen. Of dit is hoe de wetgever dit bedoelde lijkt mij wel heel sterk.  Ook daar dus afgewimpeld en afgeserveerd.

Recta nos malum