1.6 De Ombudsman

De Nationale Ombudsman beoordeeld zaken van burgers met de overheid. Die is aangesteld omdat men de noodzaak daartoe onderkende, nu de overheid gewoon zeer onredelijk en onbehoorlijk kan zijn. Overheid is daarbij een fictief container begrip, want het zijn overheidsdienaren die de fouten maken, zodat de menselijke maat altijd aanwezig kan zijn. Als we het over de overheid hebben, hebben we het in dit geval ook geprobeerd.  Wel was ons bekend dat “De Ombudsman”doorgaans en in principe geen gevallen behandelen die zogezegd “onder de rechter”zijn, maar er is ook bepaald dat ze in bepaalde gevallen, waar zaken behoorlijk fout lijken te zitten, zich er in mogen mengen, of nog verdergaand, bij signalen van misstanden in algemene zin, zonder dat er een duidelijke klacht is ingediend, toch op aangeven van derden of op eigen initiatief, tot onderzoek van zaken over konden gaan.  Ook dit bleek vergeefse moeite, onderzoeken of een rechter een beetje corrupt is en een document heeft vervalst  en nog zo het een en ander blijkt ook bij de Ombudsman enkele bruggen te ver, en kennelijk ook een te hete aardappel.  Ook hier na een goed en gedetailleerde ingediende klacht, dankzij een afpoeier brief nul op het rekest.

Recta nos malum