1.2 De echte zaak in het kort

Aanbesteding van een huis wordt als voorbeeld genoemd omdat eenieder dit kent en begrijpt,  en men onbekend is met contractteelt van lelies, maar dit is volledig vergelijkbaar. Alle kosten zijn in een vooraf berekende “aanname” prijs berekend, en als de teler onrechtmatig b.v. geen kunstmest strooit om geld te besparen, dan is dat gelijk aan het bestek niet volgen.  In het geval wat speelt, zijn die zaken dus vergelijkbaar, en is door de andere partij  gezinspeeld op de onkunde bij rechters, maar speelde de partijdigheid en belangenverstrengeling, die steeds duidelijker in beeld kwam, ook zeker een hoofdrol. Door fouten van de teler liepen we tonnen schade op, waarna 15 jaar later en procederen een rechter (Gisolf) tevens teamvoorzitter stelde dat wij de volle afgesproken vergoeding moesten betalen, inclusief de pakweg 1/3 van de daarbij in gerekende kosten,  die door die teler niet waren gemaakt (dus in zijn zak gehouden) welke in onze maag werden gesplitst, en vervolgens trachtte die teamvoorzitter onze advocaat dus ook nog eens uit zijn ambt gezet te krijgen.

Inderdaad, dit is Nederland en dit is ons rechtssysteem. Door ons ingebrachte bewijzen werden niet beoordeeld, genegeerd, en verkregen geen aandacht. Om klip en klaar gesteld te krijgen dat alles wat door de betrokken advocaat Duijsens tot nu toe is beweerd onjuist is, puur verzonnen, en dit willens en wetens, hebben we vijf deskundigen bereid gevonden om onderbouwd en op basis van bewijsstukken, de wanprestatie van de cliënt van deze Duijsens te bevestigen, en dus tevens dat alles wat in rechte heeft plaatsgevonden, simpelweg onrechtmatig was, en ook dat deze Duijsens, die zich in andere hoedanigheid voordoet als een soort mensenredder en de betere mens, een immorele en scrupuleuze leugenaar en bedrieger is, en past in de vergelijking met het voorbeeld van het halve huis.  Die rapportage is van groot belang, en staat op deze site genummerd als 5a t/m 5f, waarin dus het hier gesteld wordt bewezen en bevestigd.

Recta nos malum