1.12 Samenvatting

1  We geven een voor een ieder begrijpelijk voorbeeld van een reguliere aanbesteding, en in
2 stellen we datgene wat de ter discussie staande zaak betreft daarmee in vergelijking staat.
3    Wij waren zelf op de verificatievergadering aanwezig en weten dat wat door ons is gezegd niet in het proces verbaal is opgenomen, en dat het een door rechter van den Berg vervalst document betreft, en dat zijn teamgenoten en de diverse curatoren vrienden elkaar de bal toespelen en dekken.                                                                                                                               4.  Rechter handelen volgens richtlijnen, regels en ook z.g. aanbevelingen. In onze zaak is aanbeveling 8 volledig genegeerd en aan de laars gelapt.
5 Daarover kan men klagen bij de grote rechters baas de procureur generaal van de Hoge Raad, die je vervolgens afpoeiert.                                                                                                                   6  De Ombudsman schuift het als hete aardappel opzij.                                                                                                       7.  De Tuchtraad van advocaten zijn “slagers die eigen vlees keuren”
pur sang.
8  Hun recent ingestelde toezicht poeiert je (ook) af.                                                                         9.  Aangiftes worden geweigerd of geseponeerd. Daartegen in verzet gaan geeft vervolg-afpoeiering.                                                                                                                                           10.  Daar waar de staat wordt aangesproken op onwettig handelen volt direct een vechthouding van de landsadvocaten,                                                                                                                        11.  Vervelende en vasthoudende advocaten tracht men vanuit de eigen machtspositie uit te schakelen, althans vanuit het handel en insolventie team te Alkmaar middels hun voorzitter, rechter Gisolf..  

Recta nos malum