1.1 Een voorbeeld om de gedachte te bepalen.

Stel dat je een huis wilt laten bouwen. In de aanbesteding wordt dan volgens bestek een berekening gemaakt, waar men zich strikt aan moet houden. Alle te maken kosten zijn daar bij in berekend. Die kosten zullen onderling niet heel veel verschillen, dus degene die het efficiëntste werkt, of met minder winst genoegen neemt wint de aanbesteding. Dat gaat doorgaans goed, een beetje meerwerk en een geschilletje los je op, en iedereen is blij en tevreden.

Maar stel nu dat die aannemer een veel kleiner, zeg maar van een half huis bouwt dus ook  veel minder kosten maakt, en toch de volle vooraf afgemaakte prijs opeist. Dat kan uiteraard niet,  bij niet voldoen aan de afspraken vervalt het hele contract, en ontstaat uiteraard ook een groot geschil.  Men loopt er schade door op die men kan claimen, dat staat alles duidelijk in de wet, en rechters voeren de wet uit, en behoren dat  dus ook te bepalen.  Voor de rechter zal zo een zaak ook duidelijk zijn, en geen moeilijke beslissing.  

Maar stel dat die aannemer een advocaat weet te vinden die slim en gemeen is en geen moraliteit bezit.  Stel dat die advocaat er ook al eens bij betrokken was om een grote legale diefstal te plegen bij diezelfde aannemer, en dat dat niet slaagde en hij dus nog een oude rekening aangaande rancune en agressie open heeft staan en zint op wraak. Die advocaat heeft ook rechter, curatoren en b.v. ook leden van de tuchtraad, o.a. de Deken aan zijn kant, en allerlei vriendjes en verstrengelde belangen. Een echte netwerker dus, en ze zijn de elite dus ze ontmoeten elkaar in elite clubs, en bij gelegenheden enz. Dit klinkt wat derde wereld achtig, in Nederland leeft de gedachte dat dit niet kan, maar stel nu eens dat!.

Stel dat die advocaat een zodanig verhaal, gebaseerd op verzinsels, weet te bedenken, en stelt (beweert) dat de aannemer alles goed heeft gedaan, dat het bestek niet klopte,  en advocaat en aannemer ook verhalen op gaan hangen, dat de opdrachtgever een slechterik was, en daar ook van alles bij wist te verzinnen en ook zijn vriendjes voor zich wist te winnen door ze ook een deel van de winst te beloven. Die advocaat krijgt zijn vriendjes zo ver dat een rechter in zijn voordeel een documenten vervalst, en vervolgens moet weer een directe collega van die vervalser een oordeel geven en vonnissen.  Die baseert haar oordeel op het vervalste document van haar collega, en stelt de aannemer in het gelijk. Ze stelt wel dat, als de aannemer zaken verkeerd had gedaan, dat ze dan anders had geoordeeld, maar er is geen gerechtelijke uitspraak waar uit bleek dat het huis niet goed was gebouwd. Ze had dit zelf behoren te onderzoeken, maar ze negeert de bewijzen, en vervolgens, komen vervolg zaken zowel bij haar terug maar ook bij de directe collega’s in geding waarbij hun team de rijen sluiten en de man met het halve huis, die daar een flinke schade mee opliep, ook nog het volle pond te laten betalen, waarbij de kosten en schade die opdrachtgever volledig in financiële zin ten gronde richten.

Do opdrachtgever vindt bewijs van de valsheid in geschrifte die iedere rechter overigens direct kan doorzien, en begint daar een procedure over. Hij heeft een advocaat die fel tegen onrecht gekant is, die zich vrijwel belangeloos inzet, om zaken boven water en bewezen te krijgen, maar de collega rechters bedenken steeds weer flutargumenten om dit te pareren, en hun corrupte collega uit de wind te houden. De “Good Guy” is evenwel vasthoudend, en vecht door. De rechters van het desbetreffende z.g. Handels en Insolventie team  worden dit zat en beklagen zich, middels hun teamvoorzitter, die zelf het laatste vonnis heeft gewezen dat het halve huis volledig moet worden betaald, bij de deken van de orde van Advocaten, in zijn rayon,  met het verzoek, vrij vertaald, om die advocaat uit zijn beroep te zetten omdat hij zich negatief uitlaat over rechters en curatoren.  Net als in het criminele circuit, vonden ze het tijd en van belang om de vóór recht, en tegen onrecht agerende advocaat uit te schakelen.   Wat vind u van zo een verhaal en denkt u dat zoiets in Nederland kan gebeuren?

Lees en Huiver !!!!!

Recta nos malum