0.6 Wat we betogen in de opvolgende documenten; / kernpunten.

 

  1. Dat recht soms zeer krom kan zijn, rechters (zeer) discutabele uitspraken kunnen doen,  en zich daarover tegen niemand behoeven te verantwoorden.  Onderbouwd in document 1  Ons rechtssysteem, recht zoeken maar niet krijgen.   
  2. Dat meer speciaal rechters standaard negatief oordelen tegen bij faillissementen betrokken personen en zaken. Eigen ervaringen met vermelden van de namen van de betrokken rechters. document 2. Naming;  Welke Alkmaarse rechter waren bij onze zaak betrokken, wat  is onze kritiek en waarom achten we ze fout?.
  3. 3   Curatoren vullen de eigen zakken en schuldeisers hebben het nakijken, met de volle medewerking van hun toezichthouders, de z.g. rechter commissaris. Geen toezichthouders maar kompanen. document 3.  Verdienmodellen van curatoren.
  4. 4 Rechters zijn de hoeders en uitvoerders van de wet en hebben als opdracht die wet te handhaven en uit te laten voeren. Onderdeel van het gehele rechtssysteem. Daartoe bestaan wetten, richtlijnen en aanbevelingen. Enkele hele simpele, niet vonnissen volgens de natte vinger, maar op basis van de vastgestelde waarheid en bewijzen. In document 4 beschrijven we wat ze in onze zaken gewoon fout hebben gedaan, als we de feiten toetsen aan hoe ze gehandeld zouden behoren te hebben. 4.  Wat was er allemaal mis in de zaken die ons ten gronde hebben gericht.
  5. 5   Document  5   Rapportage in delen  5a t/m  5g

Rapportage;  Ongeveer het belangrijkste document.  Geeft aan en bewijst;  Wanprestatie en fouten van Bleeker, claims van Bleeker op leugens en bedrog en misbruik van recht gebaseerd en onrechtmatig toegekend. Eerdere beperktere rapportages werden zonder tegenbewijs door Bleeker weggehoond, en verkregen nimmer enige aandacht.  Zwaarder geschut bleek dus noodzakelijk, vijf topdeskundigen verklaren primair dat met zekerheid Bleeker verwijtbaar grote fouten heeft gemaakt, zijn aangegane verplichtingen niet na was gekomen, en geven op vragen en verzoek van Groot ook hun opinie over z.g. aanpalende zaken, in uitgebreide en onderbouwde conclusies, en weer samengevat in verkorte conclusies op  1 A4.

  1.  Dat wij ons gepakt en genept achten door een opzettelijk vervalst proces verbaal vindt u terug in vrijwel alle stukken en beschreven zaken. Op enig moment, al enkele jaren terug, hebben we daar alle ins en outs van beschreven in document 6 Wat er mis is met het proces verbaal.
  2.  Document 7.  “Het land waar de leugen regeert”  deel een. Is eigenlijk ons verhaal in boekvorm. Het is een beschrijving van alle zaken zoals die plaatsvonden voordat de doorgestarte B.V.s  in faillissement werden gebracht, en we ten slachtoffer vielen aan de foute lieden zijnde curator, zijn R.C.s en kompanen.  Het kan worden bezien als een soort memoires. Voor sommigen kan het een interessant verhaal zijn, ook niet saai, hoewel waar gebeurde zaken niet sappiger of spannender gemaakt kunnen dan ze zijn. Wel is er in te lezen dat we vooral hadden te stellen met vakgenoten die onze lucratieve handel probeerden te stelen en te ritselen. We hebben er een samenvatting van, van 1 pagina in document 9.
  3.   Document 8. “Het land waar de leugen regeert” Deel  twee. Daarin beschrijven we wat ons zoals overkwam nadat onze twee lege B.V.s op malafide wijze in faillissement werden gebracht, en wat we daardoor allemaal hebben mogen beleven. Daarin kan men teruglezen, waarom ik spreek over stelende curatoren, corrupte rechters, en liegende advocaten. Ook dit kan men lezen als een boek. Ook hiervan is een samenvatting van een pagina, onderdeel van Document  9.
  4.  Document  9,  Deze bevat 5 pagina’s, het voorwoord, bij boek 1, twee pagina’s samenvatting, van ieder deel 1,  Onze conclusies en commentaar op een pagina, en een pagina gewijd aan Duijsens.

Afhankelijk van zaken en verdere ontwikkelingen is de intentie om deze site nog verder uit te breiden en nader te ontwikkelen.

Recta nos malum