0.5 Hierbij opgemerkt;

Als geen politieke partij de beschreven misstanden rigoureus op wil pakken, is het enige alternatief om zelf een politieke partij te beginnen en daarin de slachtoffers verenigd te krijgen.  Die gedachte leeft bij ons.  Een partij of beweging die de overheid weer terug op het spoor kan brengen zal steun kunnen vinden bij degenen die zich vergeten en onheus bejegend voelen.

We benutten de vrijheid van meningsuiting die we genieten. Gelukkig wordt je in dit land (nog) niet opgepakt of anderszins uitgeschakeld. Anderen onheus bejegenen en daarmee schade berokkenen mag niet. Als anderen menen dat wij dit doen (en dat verwachten we) dan komt het aan op (eerlijke beoordeling) van bewijs.  Daar zijn we klaar voor.

Natuurlijk gaat er ook veel goed in de rechtspraak dus die spreken we niet aan, wie we wel duidelijk aanspreken, hebben we beschreven in document   2    welke groep rechters hier ter discussie worden gesteld en waarom.  Daar staat ook wel wat achtergrond informatie in van de zaak, maar het gaat in dat document primair om de bij deze zaak betrokken rechters.

De diverse documenten zijn deels reeds langere tijd terug, om verschillende redenen en omstandigheden opgesteld, wat maakt dat er een flinke overlap is van zaken die in verschillende context en hoedanigheid dus meerdere (tot vele) malen worden beschreven. Tevens hierbij gemeld dat zaken nog volop gaande zijn, en dat zaken, als deze site eenmaal publiekelijk openbaar is, dat zaken aangevuld en up to date kunnen worden gemaakt.

Recta nos malum