0.3 Veel of weinig lezen?

In dit document geven we een samenvatting in 13 kernpunten punten aangaande ervaringen en conclusies op enkele pagina’s  weer, dit zonder verdere onderbouwing, die in de andere diverse stukken wel rijkelijk aanwezig is.

Wie snel en efficiënt kennis wil nemen van de feiten, behoeft van de rapportage  5a t/m 5f  alleen maar de verkorte samenvatting van de conclusies te lezen, /een pagina.

Van de documenten 7 en 8 vinden we bij 9 ook samenvattingen in enkele pagina’s. Wie twijfelt of eigen conclusies wil trekken, zal wel van meer zaken kennis dienen te nemen, dus het gehele document lezen.

Vervolgens eindigen ook de document 1 ™ 4  +  6 ook met een korte samenvatting van de punten die we betogen en onderbouwen.  De lezer kan dus snel kennis nemen van de zaken die we stellen en de punten die we maken. Evenwel, twijfel wegnemen en zaken juist en bewezen achten vereist meer en integraal leeswerk.

Wij zullen stellig zijn, concreet en to the point” en geven hierbij dan alvast een samenvatting van wat we in dit, en andere documenten, ultiem zullen stellen en betogen.

Recta nos malum