0.2 Waar gaan zaken om en waarover?

Apart van alle zaken en verwikkelingen en turbulente gebeurtenissen, zoals b.v. in nr. 7 en 8 beschreven is het meer specifiek de z.g. Bleeker zaak die oorzaak is van deze site. Daar zijn dus veel zaken over beschreven en vermeld maar voor de goede indruk en het begrip even heel summier daarover het navolgende gesteld;  Ons bedrijf was in de kern en basis goed en gezond maar ondervond op meerdere gebieden ook met regelmaat problemen en tegenslagen. In het jaar 1999  had het bedrijf een aantal tegenslagen, door weersomstandigheden, enkele kwesties, en prijsval in de markt. De bankier zou het ontstane verlies hebben geaccepteerd, ware het niet dat we ook met een nieuwe contractteler in zee waren gegaan, die een zodanige puinhoop maakte van zijn teelt dat dit een aantal extra tonnen schade gaf die bij de bank de emmer deed overlopen. Bleeker bij monde van zijn advocaat Duijsens legde de schuld bij ons, er zou sprake van inferieur plantgoed zijn, en en andere, aan ons verwijtbare zaken, wat ze tot de dag van vandaag beweren, maar wat inmiddels (recent) volledig is weerlegd in een rapportage door 5 deskundigen, en geplaatst op deze site. Zaken zijn simpel, Bleeker was fout en heeft ons onrechtmatig ten gronde gericht

Mede omdat deze kweker Bleeker door oude vijanden waar ook hun advocaat Duijsens toe behoorde er toe werd aangezet om de aangeboden royale schikking, te weigeren,  waardoor we een procedure waren aangegaan nu hun volledige betaling eisten, ook van een groot bedrag aan vooraf berekende kosten (ca. 65.000) die door Bleeker niet waren besteed en uitgegeven.

Hun advocaat Duijsens, handelde niet in het belang van zijn cliënt maar gebruikte die cliënt om ons maximale schade toe te brengen. Zij stelden dat ze alles juist hadden gedaan en wisten de door ons begonnen rechtszaak 3,5 jaar te traineren door het contract ter discussie te stellen waar niets mis mee was.

Door die problemen had ING Bank besloten de financiering te stoppen. In stevige onderhandeling slaagden we er in een doorstart te realiseren, vooral om te voorkomen dat crediteuren enkel miljoenen mis zouden gaan lopen, in overleg met adviseur o.a juristen, wat in redelijke mate tot stand kwam, en werden veel zaken in eigen hand en onder eigen regie afgehandeld.

ING kwam gemaakte afspraken niet na wat extra problemen gaf, ook GUO (vergelijkbaar met GAK) kwam afspraken niet na en wist de twee lege B.V.s   failliet verklaard te krijgen waarmee ze de aangeboden 90.000 euro hebben verspeeld, waarna curator Sweens middels chantage en valse voorwendsels, en gesteund door twee rechters (R.C). 50.000 euro wegchanteerde bij het doorgestarte bedrijf, en vervolgens de afspraken niet nakwam, op basis waarvan wij hem kwalificeren als dief, bedrieger, misleider, en chanteur (o.a) Deze curator stelde zich zeer vijandig op tegen ons.

Zaken zoals ze achter de schermen plaats vonden waren pas (veel) later te herleiden. De z.g. Bleeker zaak verviel in het faillissement, wij claimden schade, en Bleeker claimde volledige betaling, ook van de door hem bespaarde kosten. Wij hadden vernomen dat Bleeker geen verhaal zou bieden, en hadden de curator gemeld dat wij daarom geen interesse hadden om de zaak van hem over te nemen. De zaak mocht zogezegd doodbloeden waarbij dus de vorderingen van beide zijden zouden vervallen.

In een complot van Duijsen/Bleeker, curator Sweens en R.C. van den Berg, is een proces verbaal vervalst. Dit bleek dienstbaar aan Bleeker die zich daardoor niet meer voor zijn wanprestatie behoefde te verantwoorden, en de aan de curator vervallen zaak werd officieel gestopt om te voorkomen dat we alsnog de curator verzochten om de zaak door te zetten of over te kopen.

Vervolgens heeft Bleeker / Duijsens een zaak tegen ons aangespannen aangaande hun z.g. tegenvordering, waarbij Bleek dat Bleeker samenspande met curator Sweens, waarbij hun zaak volledig op onwaarheden was gebaseerd en verloren we zaak na zaak, in een rechtsgang die we nader beschrijven, in de diverse documenten. Zaken zullen ongeloofwaardig lijken, maar zijn pure werkelijkheid, op feiten gebaseerd, en met documenten te onderbouwen.

Dank zij Bleeker dus, verloren we onze financiering, en raakten de B.V. s in faillissement, en werden we door de curator, met toestemming van de R.Cs. gechanteerd, beroofd en bestolen, en zijn in ons gevecht om recht te verkrijgen, door tonnen gemaakte kosten geheel blut en ridder te voet geraak. Nu 16,5 jaar terug heeft Duijsens Bleeker er toe aangezet om geen verantwoording voor zijn fouten te nemen, en nu 10 jaar terug is hij zijn zaak tegen ons aangevangen, en heeft hij steeds zijn zaken weten te winnen om basis van zeer veel leugens, ons criminaliseren, en op basis van veelal onnavolgbare en partijdige vonnissen. Over wat hier in enkele pagina’s is gesteld kunt u dus aanvullend heel veel meer lezen.

Recta nos malum