0.1 Waarom deze website?

Omdat ik boos ben op degenen die mij hebben bedrogen, misleid, bestolen, mijn leven verpest.  Het meeste daarbij op de rechters die toch wel heel anders blijken te zijn als wat de doorsnee Nederlander van ze zal verwachten. En ook op de eindverantwoordelijken, onze bestuurders, die dit laten gebeuren.

We zetten de meest relevante documenten als eerste op deze site. We kunnen dit altijd aanvullen of wijzigen afhankelijk van wat er mee kan worden bewerkt en bereikt. We hebben inmiddels ervaren dat er een veelheid aan slachtoffers is van stelende curatoren / advocaten, (curatoren zijn doorgaans advocaten) ondersteund en gefiatteerd door hun dubieuze toezichthouders en kompanen, die we dus corrupt noemen, om dit duidelijk neer te zetten. Ook dat er meer van dergelijke websites zijn, en dat veel mensen, met hun eigen sores, zich niet snel druk maken om de sores van een ander.

Evenwel, dat er grote misstanden zijn zal menigeen onderschrijven. Tweede Kamerleden benaderen helpt niet, hebben we ervaren. Ze zullen alle wel van goede wil zijn, maar zijn te druk met de wanen van de dag, en met welke zaken ze kunnen scoren. Pas als iemand zelfmoord pleegt en de pers springt er (die keer wél) bovenop, dan zal de ene politieke partij de andere trachten te overtreffen met vooral stoere taal.

In deze website beschrijven we onze ervaringen in een veelheid aan documenten. De vaak wat langere epistels geven zaken gedetailleerd en in alle onderdelen weer, in hoofdzaak opgesteld door degene die de beschreven zaken heeft mogen ervaren, en dus kan concluderen, dus wel de eigen conclusies en opinie. Wie dit een gekleurde visie wil noemen heeft een punt, maar we staan er voor in dat iedere beschreven zaak of feit op waarheid berust.

De samensteller en schrijver van deze website is;   Piet Groot,  72 jaar, woonachtig in Andijk provincie Noord Holland.  Heb 7 jaar geleden mijn bloembollenteelt en handel verkocht. Wat daar verder van was wordt elders beschreven, vooral in document 7 wat een soort van memoires zijn, en in document 8  waarin we beschrijven hoe we zijn gepakt en gepiepeld en door wie.

Recta nos malum